Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria
2005-10-19   Przetarg Nieograniczony - Numer sprawy : MGOPS
 Przedmiot zamówienia
 remont punktu wydawania posiłków w MGOPS przy ulicy Kościuszki 2a
Numer sprawy : MGOPS
2005-10-19

Przetarg Nieograniczony

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Busku-Zdroju.
ul. Kościuszki 2 A, tel. (0-41) 378-44-42, fax 370-13-65,

ogłasza przetarg nieograniczony

na remont punktu wydawania posiłków w MGOPS przy ulicy Kościuszki 2a

Termin realizacji - do 10 grudnia 2005 r.

Oferty należy składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 2A, pok.12 /sekretariat/
Termin składania ofert upływa z dniem 03.11.2005 r., godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi 03.11.2005 r., godz.1000 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju, ul. Kościuszki 2A.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka pok. 12, telefonicznie pod nr (0-41) 378-44 -42.
Uprawniona do kontaktów z oferentami jest Pani Danuta Błaszczyk. Nie przewidujemy możliwości oferty wariantowej i częściowej. Kryterium oceny będzie dokonane w oparciu o przestawioną kalkulację kosztów 100%.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 i spełniający warunki zawarte w art.22, ust.1 ustawy o zamówieniach publicznych, oraz spełniający wymogi zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.