Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko - Zdrój, dn. 25.09.2018r.

STAROSTA BUSKI Znak:AB.6740.15.1.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami), podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.08.2018r. (nadane pocztą w dniu 27.08.2018r.) wpłynęło odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego od decyzji znak: AB.6740.15.1.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie i rozbudowie skrzyżowania ulic Langiewicza, Polnej i Kochanowskiego w Busku-Zdroju" wraz z infrastrukturą techniczną na działkach:

 • według projektu podziału nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji drogowej: 166/69 (166/88, 166/89), 166/43 (166/86, 166/87), 166/42 (166/84, 166/85), 166/41 (166/82, 166/83), 128 (128/1, 128/2, 128/3), 166/32 (166/80, 166/81), 166/31 (166/78, 166/79), 166/30 (166/76, 166/77), 166/29 (166/74, 166/75) obr. 11 (kolor wytłuszczony oznacza wydzielone działki do przejęcia przez Gminę),
 • w całości przeznaczonej pod projektowany pas drogowy: 239 obr. 11 (kolor wytłuszczony oznacza działkę do przejęcia przez Gminę),
 • obecnie stanowiących pas drogowy: 234, 302 obr. 11,
 • przeznaczonej pod przebudowę innych dróg publicznych: 251/3 obr. 11,
 • do stałego zajęcia poprzez przebudowę infrastruktury technicznej:
  obr. 11 - 122, 125, 126, 127, 128 (128/1, 128/2, 128/3), 166/39, 166/43 (166/86,
  166/87), 166/42 (166/84,166/85), 251/3,129,
  obr. 6 - 206/2, 205/2, 206/1, 205/1, 204, 203/7
  (kolor wytłuszczony oznacza działki, których dotyczy przebudowa),
 • do czasowego zajęcia na czas przebudowy infrastruktury technicznej:
  obr. 11 - 166/43 (166/86,166/87), 166/42 (166/84,166/85)
  (kolor wytłuszczony oznacza działki, których dotyczy przebudowa).

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].