Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje o rozpoczęciu w dniu 11 października 2018 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

1) Tytuł projektu

Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

2) Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 11 października 2018 r. – 18 października 2018 r.

3) Właściwa jednostka organizacyjna wraz z danymi kontaktowymi, w tym adresem poczty elektronicznej

Wydział Oświaty Promocji i Infrastruktury Społecznej
Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój
tel. 41 370-52-37
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4) Sposób wnoszenia uwag i opinii

Sposób wnoszenia uwag i opinii odbywa się na podstawie uchwały nr XLII/466/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

  1. Wniosek w formie pisemnej składa osobiście przedstawiciel organizacji i podmiotu w Biurze Obsługi Interesanta (pokój nr 3) Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ze wskazaniem, który projekt ma być konsultowany. Wniosek składa się w terminie określonym w ogłoszeniu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/466/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 września 2010 r.
  2. Organizacje i podmioty są zobowiązane wraz z wniesieniem wniosku, o którym mowa w pkt. 1, dołączyć kopię części statutu, z którego wynika, iż działalność statutowa organizacji obejmuje dziedzinę dotyczącą projektu.
  3. Brak wniosku o konsultację danego projektu lub złożenie go po terminie określonym w ogłoszeniu, nie wstrzymuje organu stanowiącego od podjęcia uchwały.
  4. Gmina przekazuje organizacjom i podmiotom tekst projektu w formie papierowej lub w wersji elektronicznej.
  5. Zgłoszenia uwag i propozycji dotyczących projektu dokonują organizacje i podmioty wyłącznie w formie wypełnionego formularza, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/466/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 września 2010 r. Formularz należy złożyć w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta (pokój nr 3) Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w terminie podanym w ogłoszeniu. Formularz musi być podpisany przez osoby reprezentujące organizację.

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Projekt uchwały [ pdf ].
Załącznik nr 1 - wniosek [ pdf ].
Załącznik nr 2 - formularz do konsultacji [ pdf ].