Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dnia 2018.12.03

Znak: BUŚ.6733.53.2018

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. i zagospodarowaniu przestrzennym (jt.Dz.U.z 2017r poz. 1073 ze zm. ) oraz art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. z 2018r. poz.2096 ),

zawiadamiam że, w dniu 2018.12.03 na wniosek z dnia 2018.10.03 została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie kontenerowej stacji transformatorowe SN/nN, budowie linii kablowej SN i nN w ramach zadania PBW przebudowy i rozbudowy sieci średniego i niskiego napięcia związany z przyłączeniem budynku mieszkalnego w msc. Siesławice na dz. Nr ewid. 141/4, 141/7 i 141/8 położonych w Siesławicach.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 05.12.2018 do dnia 20.12.2018 roku.

Od niniejszej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX. Wieków Kielc nr 3, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju Al. Mickiewicza 10 pokój nr 17 .

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ]. 

Zamknij