Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, 4 grudnia 2018 r.

Wyniki
konsultacji projektu
uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miejskiej w Busku-Zdroju w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2019 r.

Konsultacje rozpoczęto 23.11.2018 r. i zakończono 30.11.2018 r.

Uwagi i propozycje dot. projektu przedmiotowej uchwały można było składać zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr XLII/466/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje ogłoszono na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju www.umig.busko.pl jak również na tablicach ogłoszeń urzędu. W w/w terminie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga i opinia do przedmiotowego projektu.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ]. 

Zamknij