Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kielce, dnia 28 stycznia 2019r.

Znak: SKO.OŚ- 60/97/4/2019 

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach, na podstawie art. 54 § 4 i art. 33§ la ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z2018r., poz. 1302),

Zawiadamia

że przy piśmie (odpowiedzi na skargę) z dnia 28 stycznia 2019r. znak: j.w. przekazało do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę Ewy Kryczka i Krzysztofa Kryczka na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 13 grudnia 2018r. znak: SKO.OŚ-60/3860/254/2018 , którą Kolegium uchyliło w całości zaskarżoną decyzję własną z dnia 27 września 2018r. znak: SKO.OŚ-60/2452/167/2018 odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 12 stycznia 2015r. znak: GKŚR.6220.4.2014, którą po rozpatrzeniu wniosku CDS Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach orzeczono o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą realizowanego na działce nr ewid. 903, obręb Galów, gm. Busko-Zdrój, powiat buski, województwo świętokrzyskie i w to miejsce orzekło o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 02 kwietnia 2015r. znak: SKO.OŚ-60/856/52/2015 utrzymującej w mocy powyższą decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 12 stycznia 2015r. znak: GKŚR.6220.4.2014.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].