Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Znak: TZ.073.05.2019.MK

O B W I E S Z C Z E N I E

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 2348), podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do najmu:

lokal o powierzchni użytkowej 23,75 m2 położony w Busku-Zdroju przy ulicy Waryńskiego 29 ( na terenie budynku Miejskiego Dworca Autobusowego) obręb XII na nieruchomość oznaczonej w ewidencji gruntów nr 256/1 z przeznaczeniem pod działalność handlową (sklep).

Czynsz dzierżawny określa się w wysokości nie niższej niż:

  • 237,50 zł + VAT miesięcznie za lokal ( 10,00 zł + VAT za m2)

Wydzierżawienie w/w lokalu nastąpi na okres do 3 lat.

Termin zagospodarowania lokalu - 1 miesiąc od podpisania umowy

Opłaty za dzierżawę będą wnoszone do 5 dnia każdego miesiąca

Ustalony czynsz może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku, proporcjonalnie do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ogłoszonego we właściwym dzienniku urzędowym a w razie braku takiego wskaźnika proporcjonalnie do stopnia inflacji.

Niniejsze obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Zakładu Usług Komunalnych w Busku Zdroju oraz przed siedzibą i na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju na okres 21 dni tj. od dnia 13 sierpnia 2019 do dnia 02 września 2019 roku, natomiast informacja o wywieszeniu obwieszczenia zostanie zamieszczona w prasie.

Szczegółowych informacji na temat lokalu przeznaczonego do najmu można uzyskać w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju ul. Waryńskiego 29 w godzinach pracy Zakładu tj. od 7:00 do 15:00 – od poniedziałku do piątku. Osoba odpowiedzialna: Mirosław Kasza nr. tel. 41 370 5192

Busko- Zdrój dn.13.08.2019 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].