Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sandomierz, 21.08.2019 r.

KR.ZUZ.4.421.102.2019.AK/5954

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że wszczęto na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7; 09-411 Płock, postępowanie w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych systemem kanalizacji deszczowej, z terenu dachów obiektu, placów utwardzonych istniejącej Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. nr 107 w Busku Zdroju przy ul. Wojska Polskiego 36 oraz z pasa włączenia ruchu ze stacji paliw do drogi krajowej DK 73, do wód - cieku bez nazwy, istniejącym wylotem 0 800mm.

Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje obszar w granicach dz. nr ew. 47/1; 47/2; 47/3; 45/5; 39/1; 42/1 oraz 45/5,obręb 0006; jednostka ewidencyjna Busko-Zdrój - miasto. Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek, odpisów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Zarządu Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz, pokój nr 4 (poniedziałek - piątek w godz. 8:00-16:00), a ewentualne wnioski i uwagi można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuje się, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].