Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kielce, 14 maja 2020 r.

KR.ZUZ.1.421.215.2019.MG

OBWIESZCZENIE
O ZMIANIE TERMINU ROZPRAWY ADMINISTRACYJNEJ I OGLĘDZIN

Na podstawie art. 85, art. 89 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2020r., poz. 256), w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.),

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH

zawiadamia, że z uwagi na stan epidemii zawieszone są wizyty klientów w biurach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Nie będzie więc możliwe przeprowadzenie rozprawy administracyjnej i oględzin, ustalonych obwieszczeniem znak: KR.ZUZ.1.421.215.2019.MG z dnia 2 kwietnia 2020r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne i na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb istniejących stawów rybnych w miejscowości Górki, gm. Wiślica, pow. buski, woj. świętokrzyskie, należących do Gospodarstwa Rybackiego Górki Sp. z o.o.

W związku z powyższym informuję, że rozprawa administracyjna i oględziny w przedmiotowej sprawie zostaną przeprowadzone w dniu 10 lipca 2020 r. (piątek), o godz. 9.30. Rozprawa administracyjna w siedzibie Nadzoru Wodnego w Busku-Zdroju, ul. Kopernika 6, 28-100 Busko-Zdrój, pok. Nr 26 i następnie oględziny na terenie stawów w miejscowości Górki, gm. Wiślica.

Na rozprawę i oględziny należy przybyć osobiście lub delegować upoważnionych pisemnie przedstawicieli, celem złożenia wiążących wyjaśnień i dowodów. Kosztów delegacji nie zwraca się.

Jednocześnie informuję, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia, o którym mowa wyżej.

KOMUNIKAT W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ W POLSCE KORONAWIRUSA.

Z uwagi na stan epidemii, w trosce o zdrowie wszystkich Państwa, zawiesza się wizyty klientów w biurach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W związku z tym nie będzie możliwy osobisty wgląd w akta, do odwołania.

W przypadku, gdy strony, w związku z pozyskaną informacją o wszczęciu postępowania, wyrażają chęć zapoznania się z jej treścią, zwracamy się z prośbą o poinformowanie o tym fakcie tut. Zarząd Zlewni.

Zapoznanie się z aktami nie jest obowiązkowe.

Stronami w niniejszej sprawie są właściciele niżej wymienionych gruntów, na których zlokalizowane są urządzenia wodne oraz znajdujących się w zasięgu zamierzonego korzystania z wód:

Gmina Wiślica

Obręb 0002 Chotel Czerwony, działki ewid. nr: 884, 210, 883, 871, 870, 869, 868, 867, 866, 865, 864, 863, 862, 861, 860, 859 ,858, 857, 856, 855, 854, 853.

Obręb 0005 Górki, działki ewid. nr:

  • arkusz 1: 351, 97, 99, 93/1, 409, 11, 454, 238, 354, 236/1, 235, 234, 233, 232/2, 232/1, 231/1, 404, 455, 252, 435, 97, 351, 407, 88/2, 89, 45/1, 1, 3/4, 3/3, 400;
  • arkusz 2: 246, 247,304, 257/1, 257/2, 259, 261, 263, 255, 253, 251, 249, 215, 214, 213/1, 213/2, 212, 211, 216, 217, 218/2, 218/1, 219, 220, 221, 222, 316/1, 299, 297, 236, 241, 316/1, 316/2, 242, 243, 244, 245, 159, 166, 312, 274/3, 274/4, 274/5, 275/1, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 262, 260,258, 257/1,256/2, 256/1, 254, 252, 250, 248;
  • arkusz 3: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 10/1, 11/8, 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25/1, 25/2, 26, 27, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 29, 30, 31/1, 31/2, 32, 34, 35/2, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 31/1, 31/2, 22/1, 22/2, 38.

Obreb:0017 Szczerbaków, działki ewid. nr: 565, 770/2, 122/2, 123/2, 124/2, 125/2, 126/2, 127/2, 128/2, 129/2, 726/1,130/2, 716/2, 171/2, 170/2, 169/2, 725/2, 168/2, 714/2, 167/2, 166/2, 165/2, 164/2, 150/2, 148/2, 147/2, 141/2, 140/2, 300/2, 136/2, 137/2, 135/2, 134/2, 133/2, 132, 301, 539, 297/2, 296/2, 296/1, 295, 294, 293, 292, 291, 290, 289, 133/2. Obręb: 0018 Szczytniki, działki ewid. nr: 845, 846, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337.

Gmina Nowy Korczyn

Obręb: 0021 Strożyska. arkusz 2 działki ewid. nr: 49, 48, 47, 46, 45/1, 386, 80/1, 80/2, 79, 78, 77, 76, 403, 74, 73, 72, 71, 386, 385, 393, 387, 70/1, 384.

Gmina Busko Zdrój

Obręb 0005 Budzyń, działki ewid. nr: 254, 255.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].