Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

ZARZĄDZENIE Nr 110/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 9 czerwca 2020 roku

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 65 ze zm.) zarządzam, co następuję:

§ 1.

Sporządza się wykazy nieruchomości Gminy Busko-Zdrój przeznaczonych do sprzedaży, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Wykazy, o których mowa w §1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Busku- Zdroju oraz na stronie internetowej.
  2. Informację o zamieszczeniu wykazów, o których mowa w §1, podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w lokalnej prasie.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Rolnictwa.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument źródłowy do pobrania (zarządzenie + załącznik)pdf ].