Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dn. 15.09.2020r.

Znak: BUŚ.670.3.2020.JD 

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
o modyfikacji wniosku
o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
w trybie specustawy mieszkaniowej
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Na podstawie art. 7 ust. 10 w związku z ust. 16 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 219),

i n f o r m u j ę

o zamieszczeniu modyfikacji wniosku z dnia 07.09.2020r. i 11.09.2020r. o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynki B1, B2) na działkach o nr ewid. gr. 356/1 i 359 położonych w obrębie 9 przy ul. Profesora Józefa Wacława Grotta w Busku-Zdroju w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój https://www.umig.busko.pl/ogloszenia.html.

Jednocześnie informuję, że ww. wniosek został opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój https://www.umig.busko.pl/ogloszenia/19173-informacja-burmistrza-o-zamieszczeniu-wniosku-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-mieszkaniowej-w-trybie-specustawy-mieszkaniowej.html. w dniu 10.07.2020r.

Uwagi do modyfikacji ww. wniosku można wnosić do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10 28-100 Busko-Zdrój lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy, tj. do dnia 06.10.2020r., z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu uwagi.

Z wnioskiem można zapoznać się także w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10, pokój nr 18, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Załączniki:

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].
Pisma z dnia 07.09.2020r. i 11.09.2020r. w sprawie modyfikacji wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej [ pdf ].