Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje o rozpoczęciu w dniu 19 października 2020 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok.

1. Tytuł projektu:

Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok.

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Od 19 października 2020 r. do 26 października 2020 r.

3. Właściwa jednostka organizacyjna wraz z danymi kontaktowymi, w tym adresem poczty elektronicznej:

Wydział Oświaty i Infrastruktury Społecznej
Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
ul. Mickiewicza 10
28-100 Busko-Zdrój
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 41 370 52 82

4. Sposób wnoszenia uwag i opinii:

Sposób wnoszenia uwag i opinii odbywa się na podstawie uchwały nr XLII/466/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

  1. Wniosek w formie pisemnej składa osobiście przedstawiciel organizacji i podmiotu w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ze wskazaniem, który projekt ma być konsultowany. Wniosek składa się w terminie określonym w ogłoszeniu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/466/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 września 2010 r.
  2. Organizacje i podmioty są zobowiązane wraz z wniesieniem wniosku, o którym mowa w pkt. 1, okazać treść statutu, z którego wynika, iż działalność statutowa organizacji obejmuje dziedzinę dotyczącą projektu.
  3. Brak wniosku o konsultację danego projektu lub złożenie go po terminie określonym w ogłoszeniu, nie wstrzymuje organu stanowiącego od podjęcia uchwały.
  4. Gmina przekazuje organizacjom i podmiotom tekst projektu w formie papierowej lub w wersji elektronicznej.
  5. Zgłoszenia uwag i propozycji dotyczących projektu dokonują organizacje i podmioty wyłącznie w formie wypełnionego formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/466/10 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 23 września 2010 r. Formularz należy złożyć w formie papierowej bezpośrednio w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w terminie podanym w ogłoszeniu.

Formularz musi być podpisany przez osoby reprezentujące organizację.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie [ pdf ].
Załączniki [ pdf ] [ docx ].
Program Profilaktyki [ pdf ].
Klauzula informacyjna [ pdf ].