Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. 2021 poz. 247)

BURMISTRZ Miasta i Gminy Busko-Zdrój podaje do publicznej wiadomości informację
o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu
pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój do 2024 roku

Powyższy dokument dot. aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, którego celem jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, wynikających z działań zmniejszających emisje, osiąganych m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój przyjęty został Uchwałą Nr XX/273/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 sierpnia 2016 roku.

Przedmiotem aktualizacji dokumentu jest wprowadzenie modyfikacji do dokumentu oraz jego uzupełnienie o nowe zadania, których realizacja pozwoli na ograniczenie zużycia energii i/lub emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, a także wpłynie na wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

W związku z powyższym informuję, że w terminie od 12.02.2021 r. do 05.03.2021r. można zapoznać się z dokumentacją, a także składać do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój uwagi i wnioski w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, w godzinach urzędowania, od dnia 12.02.2021 r. do dnia 05.03.2021 r. w jeden z poniższych sposobów:

• w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój,
• za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

Jednocześnie informujemy, iż istnieje możliwość zapoznania się z dokumentem w wersji papierowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Rolnictwa po wcześniejszym telefonicznym (41 370 52 84) umówieniu spotkania.

Dokumenty do pobrania:

Obwieszczenie [ pdf ].

Aktualizacja PGN BUsko-Zdrój [ pdf ].
Załącznik I [ pdf ].
Załącznik Ia [ pdf ].
Załącznik Ib [ pdf ].
Załącznik II [ pdf ].
Załącznik III [ pdf ].