Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dn. 26.04.2021r.

Znak: BUŚ.670.1.3.2021.JD

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

o zamieszczeniu wniosku
o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
w trybie specustawy mieszkaniowej
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 219 ze zm.),

informuję

o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego (budynek B1) na działkach ewidencyjnych ozn. nr 357/1 i 357/2 położonych w obrębie 09 przy ul. Profesora Józefa Wacława Grotta w Busku-Zdroju. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój https://www.umig.busko.pl/ogloszenia.html w dniu 26.04.2021r.

Uwagi do wniosku można wnosić do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10 28-100 Busko-Zdrój lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 t.j.) w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy, tj. do dnia 17 maja 2021 r., z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu uwagi.

Z wnioskiem można zapoznać się także w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10, pokój nr 18, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Wniosek wraz z załącznikami pdf ].