Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dn. 27.05.2021r.

Znak: BUŚ.670.1.3.2021.JD 

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ

o modyfikacji wniosku
o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
w trybie specustawy mieszkaniowej
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Na podstawie art. 7 ust. 10 w związku z ust. 16 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 219 ze zm.),

i n f o r m u j ę

o zamieszczeniu modyfikacji wniosku z dnia 25.05.2021r. o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego (budynek B1) na działkach o nr ewid. gr. 357/1 i 357/2 położonych w obrębie 9 przy ul. Profesora Józefa Wacława Grotta w Busku-Zdroju w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój https://www.umig.busko.pl/ogloszenia.html.

Jednocześnie informuję, że ww. wniosek został opublikowany w dniu 26.04.2021r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój https://www.umig.busko.pl/ogloszenia/19896-informacja-burmistrza-miasta-i-gminy-busko-zdroj-o-zamieszczeniu-wniosku-o-ustalenie-lokalizacji inwestycji-mieszkaniowej-w-trybie-specustawy-mieszkaniowej-znak-bus-670-1-3-2021-jd.html.

Uwagi do modyfikacji ww. wniosku można wnosić do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10 28-100 Busko-Zdrój lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 t.j.) w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy, tj. do dnia 17.06.2021r., z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu uwagi.

Z wnioskiem można zapoznać się także w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10, pokój nr 18, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Załączniki:

Ogłoszenie pdf ].
1) Pismo z dnia 19.05.2021r. Znak: RSiD.670.2.2021 informujące o braku uzgodnienia wniosku pdf ].
2) Pismo Znak: BUŚ.670.1.3.2021.JD z dnia 21.05.2021r. informujące inwestora o braku uzgodnienia wniosku pdf ].
3) Pismo inwestora z dnia 25.05.2021r. w sprawie modyfikacji wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wraz z załącznikiem graficznym pdf ].