Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sandomierz, 14.07.2021 r.

Znak: KR.ZUZ.4.4210.115.2021.JŻ

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuje, że zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce, działającej przez pełnomocnika Panią Agnieszkę Smoiarczyk, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, zgodnie z art. 389 pkt 9) ustawy Prawo wodne, tj. przekroczenie metodą przewiertu sterowanego, siecią gazową ś/c, rurą PE 0 63 mm w rurze przewiertowej - osłonowej PE 0 110 mm, pod dnem cieku Dopływ spod Ruczynowa, na dz. nr ewid. 823, obręb 0012 Janina, m. Janina, gm. Busko - Zdrój, pow. buski, woj. świętokrzyskie.

Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje działkę ewidencyjną nr: 823, obręb 0012 Janina, jednostka ewidencyjna 260101_5 Busko - Zdrój - obszar wiejski, m. Janina, gm. Busko -Zdrój, pow. buski, woj. świętokrzyskie.

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek, odpisów w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie Zarządu Zlewni w Sandomierzu, ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz, pokój nr 1 (poniedziałek - piątek w godz. 7:00-15:00), a ewentualne wnioski i uwagi można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].