Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

logo RP

W związku z realizacją przez Gminę Busko-Zdrój Projektu
pn. „Malucholandia czyli aktywni rodzice to szczęśliwe dzieci”
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Poddziałanie 8.1.1. Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

Wartość Projektu: 528 726,30 zł
Dofinansowanie Projektu: 449 417,35 zł
Okres realizacji Projektu: 01.07.2022 – 30.06.2023
Projekt finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy, iż w okresie od 20 do 31 maja 2022 roku rozpocznie się rekrutacja do Publicznego Żłobka „Malucholandia” w Busku-Zdroju, która odbywać się będzie w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju z siedzibą: Al. Mickiewicza 10; 28-100 Busko-Zdrój.

Celem głównym Projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka 19 rodzicom/opiekunom prawnym (18 kobietom i 1 mężczyźnie) z terenu Gminy Busko-Zdrój.

Do uczestnictwa w rekrutacji uprawnione są osoby opiekujące się dziećmi od 20 tygodnia do ukończenia 3 roku życia, które zgłoszą chęć uczestnictwa w Projekcie poprzez wypełnienie i złożenie Formularza rekrutacyjnego oraz spełniające kryteria obligatoryjne wymienione w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.

Szczegółowe warunki oraz kryteria rekrutacji zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie będącym integralną częścią niniejszego ogłoszenia.

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 formularz rekrutacyjny [ pdf ] [ docx ].
Załącznik nr 2 oświadczenie o statusie na rynku pracy [ pdf ].
Załącznik nr 3 deklaracja uczestnistwa w projekcie [ pdf ].
Załącznik nr 4 rodo informacja [ pdf ].
Załącznik nr 5 karta zgłoszenia dziecka do złobka [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 6 harmonogram postępowania rekrutacyjnego [ pdf ].