Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kielce, 5 września 2023r.

KR.ZUZ.1.4210.83.2022.AM

OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 61, art. 10, art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 401 ust. 4, ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478),

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W KIELCACH
zawiadamia,

że na wniosek Pana Przemysława Juśkiewicza, prowadzącego działalność gospodarczą pn. P.H.U. E.P. Juśkiewicz Sp. J. Szczaworyż 2, 28-100 Busko-Zdrój, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego, udzielonego decyzją Starosty Buskiego znak: RLO-6223/15a/04 z dnia 03.06.2004r. na odprowadzanie do rowu melioracyjnego w zlewni rzeki Maskalis, oczyszczonych ścieków sanitarnych z projektowanej stacji paliw z pensjonatem w miejscowości Szczaworyż, gm. Busko-Zdrój.

Stosownie do treści art. 10 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) tut. Zarząd informuje, że w terminie do 7 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w siedzibie Nadzoru Wodnego w Busku-Zdroju, przy ul. Kopernika 6, 28-100 Busko-Zdrój, III piętro, pokój nr 46, a także składać pisemnie wszelkie wnioski, informacje, wyjaśnienia i zastrzeżenia dotyczące sprawy, po wcześniejszym ustaleniu możliwości przeglądania akt, kontaktując się drogą mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefonicznie pod numerem telefonu: 532-033-347.

Po upływie ww. terminu, w przypadku braku uwag i zastrzeżeń, wniosek zostanie rozpatrzony w oparciu o posiadane dowody.

Jednocześnie informuję, że w myśl art. 49 Kpa po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia należy uznać, iż nastąpiło doręczenie obwieszczenia, o którym mowa wyżej. Stroną postępowania w sprawach, dotyczących pozwoleń wodnoprawnych jest wnioskodawca oraz podmioty, na które oddziałuje korzystanie z wód, lub podmioty znajdujące się w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Ponadto, z uwagi na napływ dużej ilości wniosków oraz biorąc pod uwagę fakt, iż przedmiotowe postępowanie administracyjne prowadzone jest w trybie obwieszczenia publicznego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, Zarząd Zlewni w Kielcach, działając na podstawie art. 36 ww. ustawy Kpa, wyznacza przewidywany termin załatwienia niniejszej sprawy do dnia 30.10.2023 r., z zastrzeżeniem, że decyzja zostanie wydana niezwłocznie, po upływie. terminu, przewidzianego na dokonanie czynności, o których mowa w art. 10 ww. ustawy Kpa i po otrzymaniu informacji ze Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju i Urzędu Gminy Busko-Zdrój o podaniu obwieszczeń, informujących o wszczęciu postępowania do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 49 ww. ustawy Kpa.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].