Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sandomierz, 23.02.2024 r.

KR.ZUZ.4.4210.133.2023.PA

OBWIESZCZENIE

Na podstawie:

  • art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.);
  • art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2) lit. a), art. 401 ust. 1, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.),

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu zawiadamia o wydaniu w dniu 20.02.2024 r. postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 30.11.2023 r. znak: KR.ZUZ.4.4210.133.2023.PA, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego Gminie Busko – Zdrój z siedzibą przy al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój.

Zasięg oddziaływania wnioskowanych uprawnień obejmuje działki o nr ewidencyjnych:

  • 145/1, 145/2, 145/3, 146, 150, 151, 227, 228, 229/1, 229/2, 300/1, 313, obręb 0001 Baranów, gmina Busko – Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie;
  • 28, obręb 0005 Piasek Mały, gmina Solec – Zdrój, powiat buski, woj. świętokrzyskie.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].