Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Obwieszczenie
Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój
zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu:
Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Busko-Zdrój wraz
z Prognozą oddziaływania na środowisko

Działając zgodnie z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2023 r. poz. 877 t.j.), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 r. poz. 1094 t.j.), podaje się informacje o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu: Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Busko-Zdrój wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Z projektem dokumentu można zapoznać w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa oraz w Biurze Obsługi Interesanta (adres: al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój), w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej Urzędu: https://www.umig.busko.pl/ w zakładce Ogłoszenia.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 r. poz. 1094 t.j.), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie:

  1. elektronicznej, przesłanej na formularzu konsultacyjnym drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym w wersji nieedytowalnej (plik zapisany w formacie .pdf lub .jpg) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Busko-Zdrój wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”, w czasie trwania konsultacji;
  2. papierowej, przesłanej na formularzu konsultacyjnym drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, al.Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój z dopiskiem „Konsultacje społeczne – „Konsultacje społeczne – Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Busko-Zdrój wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”, w czasie trwania konsultacji;
  3. ustnie do protokołu, w miejscu wyłożenia dokumentów tj. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju al. Mickiewicza 10 - Biuro Obsługi Interesanta - (pokój nr 3) oraz w Wydziale Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój – (pokój nr 36c), w czasie trwania konsultacji.

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do 22 kwietnia 2024r. (21 dni). Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

W załączeniu (do pobrania w plikach):

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

  1. Projekt: „Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Busko-Zdrój” [ pdf ].
  2. „Prognoza odziaływania na środowisko dla Planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Busko-Zdrój” [ pdf ].
  3. Opinia sanitarna ŚPWIS [ pdf ].
  4. Opinia RDOŚ [ pdf ].
  5. Wzór formularza konsultacyjnego do zgłaszania uwag do dokumentów [ pdf ] [ docx ].