Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Praca

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: referent (ds. kadr i sekretariatu)

Przedmiot naboru:

Stanowisko pracy: referent (ds. kadr i sekretariatu)

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony od 1 sierpnia 2024 r.

Wymiar czasu pracy: pełny etat (40 godzin tygodniowo)

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Publiczne Przedszkole Nr 3, os. Sikorskiego 12, 28-100 Busko-Zdrój

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku – Zdroju
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor (ds. księgowości)

Przedmiot naboru:

Stanowisko pracy: inspektor (ds. księgowości)
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony od 1 sierpnia 2024 r.
Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy
Liczba stanowisk: 1
Miejsce wykonywania pracy: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Busku – Zdroju, ul. Kościuszki 14, zwane dalej PP2.

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Busku – Zdroju
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – inspektor (ds. kadr)

Przedmiot naboru:

Stanowisko pracy: inspektor (ds. kadr)
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony od 1 lipca 2024 r.
Wymiar czasu pracy: 4/10 etatu (16 godzin tygodniowo)
Liczba stanowisk: 1
Miejsce wykonywania pracy: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Busku – Zdroju, ul. Kościuszki 14, zwane dalej PP2.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko: Podinspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Wymiar czasu: pełny etat

Liczba stanowisk: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Informacja o wynikach naboru [ pdf ] (26.04.2024).

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy pomoc nauczyciela

Stanowisko pracy: pomoc nauczyciela (dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu (tj. 20/40)

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Publiczne Przedszkole Nr 3, os. Sikorskiego 12, 28-100 Busko-Zdrój

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BUSKU-ZDROJU

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy – Instruktor ds. kulturalno-oświatowych w ramach projektu „Świetlica Środowiskowa szansą na lepszą przyszłość” realizowanego przez Gminę Busko-Zdrój/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju

(stanowisko nie urzędnicze)

w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2027. Priorytet FESW.09.00 Usługi społeczne i zdrowotne, Działanie FESW.09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko: Referent

Wymiar czasu: pełny etat

Liczba stanowisk: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Informacja o wynikach naboru [ pdf ] (2024-04-15).

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko: Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Wymiar czasu: pełny etat

Liczba stanowisk: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko: Podinspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Wymiar czasu: pełny etat

Liczba stanowisk: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Informacja o wynikach naboru [ pdf ] (09-04-2024).

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowiska: Podinspektor w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Wymiar czasu: pełny etat

Liczba stanowisk: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Informacja o wynikach naboru [ pdf ] (09-04-2024).

Informacja o rezygnacji kandydata z zatrudnienia [ pdf ] (17-04-2024).