Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Praca

Kołaczkowice, 06.07.2021r.

ZPO.KOŁ.111.6.2021 

OGŁOSZENIE
O NABORZE NA STANOWISKO INSPEKTOR DS.KADR
W ZPO KOŁACZKOWICE

Dyrektor ZPO Kołaczkowice ogłasza nabór na stanowisko inspektor ds. kadr. Stanowisko: inspektor ds. kadr

Wymiar czasu: 0.4 etatu

Liczba stanowisk: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach

Termin i miejsce składania dokumentów: 27 sierpnia 2021 r. do godz. 11:00 - sekretariat ZPO Kołaczkowice

Informacja o wynikach naboru [ pdf ]  (2021.08.31).

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko: Podinspektor w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Spraw Uzdrowiskowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Wymiar czasu: pełny etat

Liczba stanowisk: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie [ pdf ].
Załączniki [ pdf ].

Informacja o wynikach naboru [ pdf ]  (06.08.2021)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko: Podinspektor w Wydziale Oświaty i Infrastruktury Społecznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Wymiar czasu: pełny etat

Liczba stanowisk: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie [ pdf ].
Załączniki [ pdf ].

Informacja o wynikach naboru [ pdf ]  (06.08.2021)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Stanowisko: Podinspektor w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju.

Wymiar czasu: pełny etat

Liczba stanowisk: 1

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie [ pdf ].
Załączniki [ pdf ].

Informacja o wynikach naboru [ pdf ]  (06.08.2021)

Dyrektor Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
Kierownik Działu Organizacyjnego – Administracyjnego / Stanowisko ds. kadr

Nazwa stanowiska pracy: Kierownik Działu Organizacyjnego – Administracyjnego / Stanowisko ds. kadr
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar czasu pracy: 1 etat
Ilość stanowisk pracy: 1 stanowisko
Miejsce wykonywania pracy (pełny adres): Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku- Zdroju ul. Grotta 3a

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie [ pdf ].
Załączniki [ pdf ].

Informacja o wynikach naboru [ pdf ]  (2021-07-15)

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
nauczyciel wychowania przedszkolnego

Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Liczba stanowisk: 1
Wymiar czasu pracy: pełny etat (25/25)
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie [ pdf ].

Dyrektor Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko - ratownik wodny

Nazwa stanowiska pracy: ratownik wodny
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu
Ilość stanowisk pracy: 2 stanowiska
Miejsce wykonywania pracy (pełny adres): Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku- Zdroju ul. Grotta 3a oraz obiekty administrowane przez BOSIR

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie [ pdf ].
Załączniki [ pdf ].

Dyrektor Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - obsługa (robotnik gospodarczy)

Nazwa stanowiska pracy: robotnik gospodarczy
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Ilość stanowisk pracy: 2 stanowiska
Miejsce wykonywania pracy (pełny adres): Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku- Zdroju ul. Grotta 3a oraz obiekty administrowane przez BOSIR

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - oświadczenie [ odt ].
Załącznik nr 2 - kwestionariusz [ odt ].
Załącznik nr 3 - oświadczenie RODO [ odt ].
Załącznik nr 4 - informacja RODO [ odt ]

Dyrektor Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - konserwator maszyn i urządzeń/kierowca

Nazwa stanowiska pracy: konserwator maszyn i urządzeń/kierowca
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymiar czasu pracy: pełny etat
Ilość stanowisk pracy: 2 stanowiska
Miejsce wykonywania pracy (pełny adres): Pływalnia Miejska im. Stefana Komendy w Busku - Zdroju ul. Grotta 3a oraz obiekty administrowane przez BOSIR

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - oświadczenie [ pdf ].
Załącznik nr 2 - kwestionariusz [ pdf ].
Załącznik nr 3 - oświadczenie RODO [ pdf ].
Załącznik nr 4 - informacja RODO [ pdf ].

Stanowisko : Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Wymiar czasu : 1/2 etatu
Rodzaj umowy : umowa o pracę na czas określony

 I. Wymagania niezbędne:

1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: pedagogika, psychologia, socjologia, politologia, prawo administracyjne.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Nieposzlakowana opinia.

Ogłoszenie [ pdf ]

Kwestionariusz osobowy [ odt ]

Oświadczenie [ odt ]

Informacja RODO [ odt ]

Informacja o wynikach naboru [ pdf ]  (2021-05-31)