Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2019 rok (druk nr XVII/188/2019).

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2020-2040 (druk nr XVII/189/2019).

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok (druk nr XVII/190/2019).

W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Busku - Zdroju na 2020 rok (druk nr XVII/191/2019).

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Busku - Zdroju na 2020 rok (druk nr XVII/192/2019).

W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Busku - Zdroju na 2020 rok (druk nr XVII/193/2019).

W sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Busku- Zdroju na 2020 rok (druk nr XVII/194/2019).

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/328/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój (druk nr XVII/195/2019).

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju (druk nr XVII/196/2019).

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju (druk nr XVII/197/2019).

W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Busko-Zdrój na rok szkolny 2019/2020 (druk nr XVII/198/2019).

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok (druk nr XVII/199/2019).

W sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (druk nr XVII/200/2019).

W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (druk nr XVII/201/2019).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Busko-Zdrój- Bilczów przez Zbludowice, Radzanów, Skotniki Duże, Olganów, Dobrowodę , Baranów, Gadawę, Budzyń w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk nr XVII/202/2019).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Busko-Zdrój – Kołaczkowice (przysiółek Palestyna) przez Mikułowice Kolonia Wschodnia, Elżbiecin, Podgaje, Kotki, Janina w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk nr XVII/203/2019).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Busko-Zdrój- Busko-Zdrój przez Łagiewniki, Zbrodzice, Kurzejów w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk nr XVII/204/2019).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Słabkowice – Szaniec przez Skorzów, Zwierzyniec w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk nr XVII/205/2019).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Busko-Zdrój-Busko-Zdrój przez Siesławice w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk nr XVII/206/2019).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego z operatorem publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Mikułowice – Szaniec przez Mikułowice Kolonia Zachodnia, Nowy Folwark, Kameduły, Galów w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk nr XVII/207/2019).

W sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/451/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 26 października 2017 r. ze zm. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Busko-Zdrój, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów (druk nr XVII/208/2019).

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój (druk nr XVII/209/2019).

W sprawie przekazania według właściwości petycji z dnia 15 grudnia 2019 roku, która wpłynęła do Rady Miejskiej w dniu 16 grudnia 2019 roku (druk nr XVII/210/2019).