Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sprawozdanie Burmistrza MiG za okres pomiędzy sesjami [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2020-2040 (druk nr XIX/221/2020),

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok (druk nr XIX/222/2020),

W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (druk nr XIX/223/2020),

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu (druk nr XIX/224/2020),

W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu (druk nr XIX/225/2020),

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż komunalnego lokalu mieszkalnego w Busku-Zdroju (druk nr XIX/226/2020),

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Kostkach Małych (druk nr XIX/227/2020),

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Skorzowie (druk nr XIX/228/2020),

W sprawie zamiany uchwały Nr XVI/199/2012 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie targowisk i pasażu uzdrowiskowego (druk nr XIX/229/2020),

W sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 rok” (druk nr XIX/230/2020),

W sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Busko-Zdrój (druk nr XIX/231/2020),

W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynki B1, B2, B3, B4, B5, B6) na działkach ew. nr 50, 51/4, 49/4 położonych w obrębie 10 przy ul. Ludwika Waryńskiego w Busku-Zdroju (druk nr XIX/232/2020),

W sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Busku-Zdrój do Związku Miast Polskich (druk nr XIX/233/2020).

W sprawie rozpatrzenia wniosku (druk nr XIX/234/2020).

Zamknij