Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

W sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój wotum zaufania (druk nr XXXV/416/2021 )

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2020 rok (druk nr XXXV/417/2021 )

W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok (druk nr XXXV/418/2021 )

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2021-2040 (druk nr XXXV/419/2021 )

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok (druk nr XXXV/420/2021 )

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Kostkach Dużych (druk nr XXXV/421/2021 )

 

W sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie Gminy Busko-Zdrój do Buskiego Klastra Energii (druk nr XXXV/422/2021 )

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu opracowania i realizacji „Strategii Ponadlokalnej dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów do roku 2030” (druk nr XXXV/423/2021 )

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia Gminy Busko-Zdrój z Gminą Solec-Zdrój oraz Powiatem Buskim (druk nr XXXV/424/2021 )

W sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Busko-Zdrój na rok szkolny 2021/2022 (druk nr XXXV/425/2021 )

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju za rok 2020 (druk nr XXXV/426/2021 )

W sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Busko – Zdrój (druk nr XXXV/427/2021 )

Zamknij