Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2022-2040 (druk nr XLVI/543/2022).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2022 rok (druk nr XLVI/544/2022).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat (druk nr XLVI/545/2022).

W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości komunalnej na rzecz Gminy Busko - Zdrój (druk nr XLVI/546/2022).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Busku-Zdroju (druk nr XLVI/547/2022).

W sprawie zmiany "Regulaminu korzystania z parku zdrojowego w Busku-Zdroju" wprowadzonego uchwałą nr XXXVII/439/2021 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 16 września 2021 r. (druk nr XLVI/548/2022).

W sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Busko-Zdrój na rok 2022 oraz określenia sezonu kąpielowego (druk nr XLVI/549/2022).

W sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami oraz podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów (druk nr XLVI/550/2022).

W sprawie wyznaczenia przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju (druk nr XLVI/551/2022).

W sprawie zmiany uchwały Nr VII/114/95 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 1995 roku w sprawie utworzenia Buskiego Samorządowego Centrum Kultury (druk nr XLVI/552/2022).

W sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój (druk nr XLVI/553/2022).

W sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój (druk nr XLVI/554/2022).

W sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój (druk nr XLVI/555/2022).

W sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 22.02.2022r. (druk nr XLVI/556/2022).

W sprawie przekazania skargi według właściwości (druk nr XLVI/557/2022).