Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2023-2040 (druk nr LVIII/707/2023).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2023 rok (druk nr LVIII/708/2023).

W sprawie nadania nazwy "Fiołkowa" ulicy w Busku-Zdroju (druk nr LVIII/709/2023).

W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2023 rok" (druk nr LVIII/710/2023).

W sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Busko-Zdrój na rok 2023 oraz określenia sezonu kąpielowego (druk nr LVIII/711/2023).

W sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój (druk nr LVIII/712/2023).

W sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/515/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka "Malucholandia" w Busku-Zdroju i nadania mu statutu (druk nr LVIII/713/2023).

W sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Publicznym Żłobku „Malucholandia” w Busku – Zdroju oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat (druk nr LVIII/714/2023).

W sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój (druk nr LVIII/715/2023).

W sprawie przekazania pisma Pani T.D. według właściwości (druk nr LVIII/716/2023).

W sprawie przekazania pism Pani T.D. według właściwości (druk nr LVIII/717/2023).

W sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Ł.N. z dnia 22.02.2023 roku (druk nr LVIII/718/2023).