Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2024-2040 (druk nr LXXIII/890/2024).

W sprawie zmiany budżety Gminy Busko-Zdrój na 2024 rok (druk nr LXXIII/891/2024).

W sprawie przystąpienia do procedury zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Busko-Zdrój na lata 2015-2025 (druk nr LXXIII/892/2024).

W sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027 (druk nr LXXIII/893/2024).

W sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie gminy Busko-Zdrój (druk nr LXXIII/894/2024).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 lat (druk nr LXXIII/895/2024).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr LXXIII/896/2024).

W sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój na 2024 rok" (druk nr LXXIII/897/2024).

W sprawie przyjęcia do realizacji projektu konkursowego pn. „Świetlica Środowiskowa szansą na lepszą przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2027 (druk nr LXXIII/898/2024).

W sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Busko – Zdrój na lata 2024-2028 (druk nr LXXIII/899/2024).

W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, w mieszkaniach treningowych oraz w mieszkaniach wspomaganych, z wyłączeniem ośrodków wsparcia typu klub seniora (druk nr LXXIII/900/2024).

W sprawie ustanowienia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 (druk nr LXXIII/901/2024).

W sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/515/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia Publicznego Żłobka "Malucholandia" w Busku-Zdroju i nadania mu statutu (druk nr LXXIII/902/2024).

W sprawie rozpatrzenia skargi Pani T.D. z dnia 22 stycznia 2024 roku na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój (druk nr LXXIII/903/2024).