Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne SPZPOZ

Dyrektor SP ZPOZ w Busku-Zdroju
podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do wynajmu lokal użytkowy
w Przychodni Rejonowej Nr 1 w Busku-Zdroju na ul. Sądowej 9

Dokument do pobrania [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 06.05.2011r.

Nr sprawy : GK/34/04/11

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI NIEPRZEKARCZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONEJ
W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP

Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Ul. Sądowa 9, 28-100 Busko-Zdrój
Tel. 041 356 71 16

ogłasza przetarg nieograniczony

na wykonanie zadania pn.: „ROZBUDOWA, NADBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU PRZYCHODNI ZDROWIA W DOBROWODZIE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WOD-KAN, C.O, ELEKTRYCZNEJ ORAZ BUDOWĄ ZBIORNIKA NA GAZ PŁYNNY O POJ. DO 3 M 3 Z PRZEZNACZENIEM NA CELE GRZEWCZE”

Adres strony internetowej, na której umieszczono SIWZ: http://spzpoz.busko.pl

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 05.05.2011r. Numer ogłoszenia: 101174-2011.


 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ]

Informacje o przetargu 

 • numer postępowania:  GK/34/11/09
 • rodzaj postępowania:  Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia:  Ddostawa stacjonarnego, cyfrowego ultrasonografu z kolorowym Dopplerem do SPZPOZ w Busku-Zdroju.
 • data ogłoszenia:   2009-08-27
 • termin składania ofert:  2009-09-08 r. o godz.11:00
 • miejsce składania ofert:  W siedzibie zamawiającego pokój nr 220.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ]

Informacje o przetargu 

 • numer postępowania: GK/34/06/08
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia:  Dostawa oraz montaż dźwigu elektrycznego w budynku Przychodni Nr 1w Busku-Zdroj.
 • data ogłoszenia: 2008-06-04
 • termin składania ofert: 2008-06-16 r. o godz.12:00
 • miejsce składania ofert: sekretariat Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , 28-100 Busko-Zdrój, ul. Kościuszki 2a.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ]

Informacje o przetargu 

 • numer postępowania:  GK/34/05/06
 • rodzaj postępowania:  Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia:  Dostawa sprzętu medycznego, art. jednorazowego użytku i środków opatrunkowych do Przychodni Nr 1 w Busku Zdroju, ul. Sądowa 9. Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji.
 • data ogłoszenia:   2006-12-22
 • termin składania ofert:  2007-01-04 r. o godz.11:00
 • miejsce składania ofert:  W siedzibie zamawiającego pok.28.

Informacja o rozstrzygnięciu postepowania [ pdf ].

Informacje o przetargu 

 • numer postępowania:  GK/34/ 04/06
 • rodzaj postępowania:  Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia:  Obsługę kotłów centralnego ogrzewania w Ośrodku Zdrowia w Kołaczkowicach i Dobrowodzie.
 • data ogłoszenia:   2006-09-06
 • termin składania ofert:  2006-09-21 r. o godz.11:00
 • miejsce składania ofert:  W siedzibie zamawiającego pok.28.

Informacja o rozstrzygnięciu postepowania [ pdf ].