Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zapytanie ofertowe

  • rodzaj postępowania: Zapytanie ofertowe
  • krótki opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa gazu płynnego propan w ilości 24 000 litrów do Ośrodka Zdrowia w Kołaczkowicach i Dobrowodzie wraz z dzierżawą dwóch zbiorników o pojemności 2 700 litrów.
  • data ogłoszenia: 2015-04-17
  • termin składania ofert: 2015-05-11 r. o godz.10:00
  • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pokój nr 220.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [ pdf ].

Dokumenty do pobrania:

  • SIWZ [ pdf ].
  • Załącznik 1 [ pdf ].
  • Załącznik 2 [ pdf ].
  • Załącznik 3 [ pdf ].

Zebrania:

Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu

Pytania z odpowiedziami ( w postaci plików do pobrania ):

Brak pytań i odpowiedzi

Protesty i rozstrzygnięcia ( w postaci plików do pobrania):

Brak protestów w sprawie przetargu

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania