Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

Busko – Zdrój, dn. 23.06.2022r.

Znak: RSID.7013.11.1.1.2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

Gmina Busko – Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dotyczącą zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 w Busku-Zdroju”

Busko-Zdrój, dnia 20.06.2022r.

Znak: RSID.7013.6.1.2018.2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi dostawy i montażu folii elektrycznej w świetliku holu Domu Zdrojowego w Busku-Zdroju.

Przedmiotowe zamówienie obejmuje:

 1. dostawę i montaż folii elektrycznej planowanej do zamontowania w świetliku holu Domu Zdrojowego w Busku-Zdroju. Docelowa kolorystyka po zastosowaniu folii – mlecznobiała.
 2. montaż przedmiotowej folii elektrycznej na istniejącym świetliku wraz z zapewnieniem niezbędnego oprzyrządowania (zasilacze, ewentualne listwy maskujące, itp.)
 3. zapewnienie niezbędnego sprzętu, celem realizacji przedmiotowego zamówienia.

Busko-Zdrój, dnia 14 czerwca 2022 r.

Znak: OIS.042.1.12.2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę przygotowywania i dostarczania całodziennego wyżywienia na potrzeby realizacji projektu pn. „Malucholandia czyli aktywni rodzice to szczęśliwe dzieci” – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2022-06-24).

Busko-Zdrój, dnia 02 czerwca 2022 r.

Znak: OIS.042.1.10.2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę przygotowywania i dostarczania całodziennego wyżywienia na potrzeby realizacji projektu pn. „Malucholandia czyli aktywni rodzice to szczęśliwe dzieci” – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o unieważnieniu postępowania pdf ] (2022-06-14).

Postępowanie: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Spacerowej, Jamroz i Byrkowskiego w Busku-Zdroju”

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.16.2022
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ulicy Spacerowej, Jamroz i Byrkowskiego w Busku-Zdroju”
 • data ogłoszenia: 2022.06.02
 • termin składania ofert: 2022.06.10 do godz. 9:00
 • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2022.06.10 o godz. 11:00

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2022-06-10 09:45)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2022-06-10)

Informacja o unieważnieniu postępowania pdf ] (2022-06-17).

Busko-Zdrój, dnia 30 maja 2022 r.

Znak: OIS.042.1.8.2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup sprzętu RTV oraz AGD na potrzeby realizacji projektu pn. „Malucholandia czyli aktywni rodzice to szczęśliwe dzieci” – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Poddziałania 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2022-06-15).

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.15.2022
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Busko-Zdrój - etap I”
 • data ogłoszenia: 2022.05.25
 • termin składania ofert: 2022.06.09 do godz. 9:00
 • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2022.06.09 o godz. 11:00

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2022-06-09 09:14)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2022-06-09)

Znak: RSID.7013.1.1.2022

Busko-Zdrój, dnia 24.05.2022r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej (w trybie zapytania ofertowego) na wykonanie zadania pn. „Budowa boiska do piłki siatkowej o nawierzchni ze sztucznej trawy w miejscowości Galów”.

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2022-06-08)

Busko-Zdrój dnia 19.05.2022 r.

Znak: RSID.7021.33.2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko-Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych związanych z zadaniem pn. „Budowa altanki przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kołaczkowice w ramach realizacji funduszu sołeckiego”, przewidzianego do realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem zgłoszenia/pozwolenia na budowę.

Busko-Zdrój dnia 16.05.2022r.

Znak: RSID.7021.2.8.1.2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko–Zdrój w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 15 stycznia 2021r zaprasza do złożenia oferty cenowej.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi eksploatacyjnej podczyszczalni wód deszczowych oraz wylotów kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój. Usługa dotyczy czyszczenia, dokonywania przeglądów okresowych oraz wywozu i utylizacji odpadów z obiektów, które są w chwili obecnej na etapie eksploatacji.