Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

Busko-Zdrój, dnia 16.09.2020 r.

Znak: RSID.7051.42.2.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Wymiana drzwi wejściowych w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wełecz w ramach realizacji funduszu sołeckiego"

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.27.2020.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Docieplenie styropapą dachu budynku świetlicy w Broninie w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Busko-Zdrój”
 • data ogłoszenia: 2020.09.10
 • termin składania ofert: 2020.09.25 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).
 • sesja z otwarcia ofert: Sesja z otwarcia ofert: dostępna online na stronie http://stream.umig.busko.pl/ w dniu 2020.09.25 o godz. 10:15

Busko-Zdrój, dnia 07.09.2020 r.

Znak: RSID.7051.45.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na wykonie zadania pn. „Remont boiska sportowego w miejscowości Bilczów gmina Busko-Zdrój w ramach realizacji funduszu sołeckiego”.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 3 - przedmiar [ pdf ] [ xlsx ].

Busko-Zdrój, dn. 28.08.2020r. 

RSID.7013.9.1.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej: „Wykonanie robót budowlanych polegających na zamurowaniu otworów miedzy słupami betonowymi konstrukcyjnymi w ścianach zewnętrznych budynku technicznego zlokalizowanego na dz. nr ewid. 91/3 obr. 13 przy ul. Rokosza w Busku-Zdroju” w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa zaplecza biurowo-technicznego dla Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju”.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 Projekt budowlano-wykonawczy [ pdf ].
Załącznik nr 2 Przedmiar robót [ pdf ].
Załącznik nr 3 Decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 170/20 z dnia 29.05.2020r. [ pdf ].
Załącznik nr 4 Formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 5 Wykaz osób [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 6 Wzór umowy [ pdf ].
Załącznik nr 7 Oświadczenie [ pdf ] [ doc ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.26.2020.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: 
  Zadanie 1 - Przebudowa ulicy Bohaterów Warszawy nr 314146T w Busku-Zdroju;
  Zadanie 2 - Remont ulicy Bohaterów Warszawy nr 314146T w Busku-Zdroju.
 • data ogłoszenia: 2020.08.25
 • termin składania ofert: 2020.09.15 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).
 • sesja z otwarcia ofert: Sesja z otwarcia ofert: dostępna online na stronie http://stream.umig.busko.pl/ w dniu 2020.09.15 o godz. 10:15

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 14.08.2020 r.

Znak:RSID.7051.42.1.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Wymiana drzwi wejściowych oraz daszku w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wełecz w ramach realizacji funduszu sołeckiego”

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ doc ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie [ doc ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.25.2020.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju o szyb windowy
 • data ogłoszenia: 2020.08.13
 • termin składania ofert: 2020.08.31 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).
 • sesja z otwarcia ofert: Sesja z otwarcia ofert: dostępna online na stronie http://stream.umig.busko.pl/ w dniu 2020.08.31 o godz. 10:15

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Unieważnienie postępowania pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.24.2020.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Nadzór inwestorski nad zadaniem pn.: „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad ul. Starkiewicza w Busku-Zdroju” w ramach projektu pn. „Rozwój społeczno- gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko - Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”.
 • data ogłoszenia: 2020.08.10
 • termin składania ofert: 2020.08.18 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).
 • sesja z otwarcia ofert: Sesja z otwarcia ofert: dostępna online na stronie http://stream.umig.busko.pl/ w dniu 2020.08.18 o godz. 10:15

Informacja z otwarcia ofert [ pdf (2020.08.18).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 06.08.2020 r.

Znak: RSID.7051.43.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. „Altana rekreacyjna przy świetlicy wiejskiej Nowym Folwarku w ramach realizacji funduszu sołeckiego w Gminie Busko-Zdrój etap II”.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamówienia [ pdf ].
Załącznik nr 4 - projekt umowy [ pdf ] [ doc ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.23.2020.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Budowa zatoki wraz z zagospodarowaniem działek gminnych w m. Kotki
 • data ogłoszenia: 2020.08.05
 • termin składania ofert: 2020.08.21 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).
 • sesja z otwarcia ofert: sesja z otwarcia ofert: dostępna online na stronie http://stream.umig.busko.pl/ w dniu 2020.08.21 o godz. 10:15

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].