Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: ZP.271.22.2012
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Budowa toalety publicznej w Busku-Zdroju.
 • data ogłoszenia: 2012.05.29
 • termin składania ofert: 2012.06.14 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Dokumenty do pobrania:

 • Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym [ pdf ].
 • SIWZ [ pdf ].
 • Załącznik 1 [ pdf ] [ doc ].
 • Załącznik 2 [ pdf ].
 • Załącznik 3 [ pdf ] [ doc ].
 • Załącznik 4 [ pdf ] [ doc ].
 • Załącznik 5 [ pdf ] [ doc ].
 • Załącznik 6 [ pdf ] [ doc ].
 • Załącznik 7 [ pdf ] [ doc ].
 • Załącznik 8 [ pdf ] [ doc ].
 • Załącznik 9 [ pdf ].
 • Załącznik 10 [ pdf ].
 • Załącznik 11a [ pdf ].
 • Załącznik 11b [ pdf ].
 • Załącznik 11c [ pdf ].
 • Załącznik 11d [ pdf ].

Zebrania:

Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu

Pytania z odpowiedziami ( w postaci plików do pobrania ):

Odpowiedzi na pytania z dnia 2012.06.06 [ pdf ].

Protesty i rozstrzygnięcia ( w postaci plików do pobrania):

Brak protestów w sprawie przetargu

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania