Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko – Zdrój, dn. 12.01.2018r.

Znak: RSID.7011.1.2.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko – Zdrój z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej architektonicznej, budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: „Budowa sceny letniej w Siesławicach " – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Przedmiot zamówienia:
Zamówienie polegać będzie na opracowaniu dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót na: „Budowę sceny letniej w Siesławicach", działka nr 452/11, obręb 32 (teren rekreacyjny „Karabosy") - według koncepcji wstępnej stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego [ pdf ].
Załącznik nr 2 - koncepcja wstępna [ zip ].
Załącznik nr 3 - wzór umowy [ pdf ].
Załącznik nr 4 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 5 - oświadczenie [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].
Protokół [ pdf ].