Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dnia 23.05.2019r.

Znak: RSID.7013.2.3.1.2013.2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej uruchomienia instalacji solarnej wykonanej w ramach zadania „Zaprojektowanie i budowa instalacji solarnej do podgrzewu wody dla budynku Krytej Pływalni przy ul.Grotta w Busku-Zdroju”.

Przedmiot zamówienia:
Zamówienie polegać będzie na uruchomieniu instalacji solarnej wykonanej w 2014r. na potrzeby Pływalni Miejskiej, Samorządowego Gimnazjum Nr 1 oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 w Busku-Zdroju, w tym:

 • usunięcie z istniejącej instalacji solarnej czynnika grzewczego - roztworu glikolu
  Powyższe polegać powinno na usunięciu i oczyszczeniu instalacji celem wypełnienia roztworem glikolu (nowym) o parametrach nie gorszych niż przewidziano w dokumentacji powykonawczej instalacji solarnej.
 • zdiagnozowanie i usuniecie wszystkich nieszczelności instalacji,
  Powyższe obejmować powinno przeprowadzenie analizy określającej powód rozszczelnienia instalacji oraz zlokalizowanie wszelkich nieszczelności. Usunięcie nieszczelności - poprzez usunięcie wad instalacji. Jeśli do usunięcia wad instalacji wymagana jest wymiana wadliwego elementu - element ten należy wymienić na nowy wolny od wad. Przeprowadzenie prób szczelności instalacji zgodnie z wymogami norm.
 • zalanie wodą i sprawdzenie stanu technicznego pozostałych elementów hydraulicznych,
  Obejmuje: zalanie wodą instalacji uszczelnionej i sprawdzenie poprawności funkcjonowania pozostałych elementów instalacji solarnej.
 • przeprowadzenie rozruchu instalacji solarnej,
  Powyższe polegać powinno na przeprowadzeniu pełnego rozruchu instalacji solarnej poprzez poddanie jej eksploatacji przez min. 48 godzin, w tym min. 1 dzień słoneczny.
 • wyłączenie sekcji co do których nie będzie prowadzona eksploatacja (szacowane - 1/3)
  Zakres obejmuje modyfikację układu solarnego zapewniającą wyłączenie dowolnej sekcji układu solarnego. Wyłączenie powinno odbywać się z poziomu sterownika instalacji solarnej i zdalnie. Wyłączenie dowolnej sekcji powinno spowodować automatyczne wyłączenie pomp danej sekcji, pompy sekcji nie wyłączonych działają niezależnie, usunięcie z paneli tej sekcji płynu solarnego celem zabezpieczenia go przed przegrzaniem. Wznowienie pracy sekcji wyłączonych paneli powinno odbywać się z poziomu sterownika i zdalnie poprzez samoczynne napełnienie instalacji solarnej płynem w taki sposób aby nie doszło do jego przegrzania - przy temperaturze paneli nie większej jak 80°C. Celem optymalizacji pracy instalacji solarnej, w okresie nadmiaru wytwarzanego ciepła (kiedy instalacja basenu nie jest w stanie absorbować ciepła) sekcje powinny podlegać wyłączeniom samoistnym lub z poziomu obsługi.
 • uruchomienie poszczególnych sekcji instalacji z pominięciem sekcji wyłączonych
  Instalacja solarna ma zapewnić skuteczny odbiór wytworzonego ciepła z sekcji załączonej niezależnie od sekcji wyłączonej i ilości wyłączonych sekcji. Celem optymalizacji pracy instalacji solarnej w okresie braku ilości wytwarzanego ciepła (kiedy instalacja potrzebuje więcej ciepła niż wytwarza instalacja solarna) sekcje powinny podlegać załączeniu samoistnemu lub z poziomu obsługi. Załączenie sekcji wyłączonej przez obsługę może się dokonać tyko przez obsługę instalacji z poziomu sterownika lub zdalnie za pośrednictwem sieci komputerowej. Uruchomienie sekcji samoistnie dokonuje się bez udziału obsługi.
  Sterownik pomimo uśpienia sekcji powinien kontrolować parametry wszystkich sekcji wraz z ciśnieniem w tych sekcjach i wysyłać alarmy.
 • napełnienie instalacji solarnej i sekcji eksploatowanych nowym roztworem glikolu
  Po przeprowadzonych próbach i rozruchach instalację należy ponownie napełnić roztworem glikolu (jak w projekcie). Sekcje podejmujące pracę samoistnie napełniają się automatycznie z pominięciem obsługi, także samoistnie dokonuje się odpowietrzenie instalacji solarnej oraz uzupełnienie płynu w przypadku spadku ciśnienia w instalacji lub danej sekcji.
 • „uśpienie” i zabezpieczenie sekcji wyłączonych z eksploatacji,
  Uśpienie sekcji wyłączonych dokonywane będzie przez obsługę lub samoistnie . Po uśpieniu powinno nastąpić samoistne usunięcie roztworu glikolu z paneli celem zabezpieczenia go przed przegrzaniem.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - umowa [ pdf ].
Załącznik nr 3 - oświadczenie [ pdf ].

Pytania i odpowiedzi

Informacja dla wykonawców nr 1 [ pdf ] (2019.05.28)

Unieważnienie postępowania [ pdf ] (2019.06.24)