Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

 Informacje o przetargu

  • numer postępowania: RSID.271.25.2019.ZP
  • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
  • krótki opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa istniejącego boiska o nawierzchni z trawy sztucznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Busku-Zdroju
  • data ogłoszenia: 04.06.2019
  • termin składania ofert: 19.06.2019 godz. 10:00, 24.06.2019 godz. 10:00
  • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Zmiana ogłoszenia [ pdf ]

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ]. 

Dokumenty do pobrania:

Zebrania:

Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu.

Pytania z odpowiedziami ( w postaci plików do pobrania ):

Informacja dla wykonawców nr 1 [ pdf ] (11.06.2019).
Informacja dla wykonawców nr 2 [ pdf ] (14.06.2019).

  • Opis techniczny [ pdf ]
  • Rysunek nr. 7 [ pdf ]

Odwołania i rozstrzygnięcia ( w postaci plików do pobrania ):

Brak protestów w sprawie przetargu.

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania.