Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 r.

Gmina Busko-Zdrój, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1843), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 r.

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia (roboty budowlane, dostawy, usługi) Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia brutto (w zł) Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
1 Adaptacja budynków przy ul. Bocznej na cele społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w ramach Projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko- Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 4 520 000,00 I kwartał 2020r.
2 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Adaptacja budynków przy ul. Bocznej na cele społeczno-kulturalne wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w ramach Projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko- Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” Usługi Przetarg nieograniczony
45 000,00
I kwartał 2020r.
3 Montaż spójnego systemu monitoringu na obszarach rewitalizacji w ramach projektu „Rozwój społeczno – gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”
Roboty budowlane
Przetarg nieograniczony 700 000,00
I kwartał 2020r.
4 Termomodernizacja obiektów na terenie Gminy Busko-Zdrój w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej
w budynkach użyteczności publicznej oraz sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Busko-Zdrój” - ETAP II
Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 825 000,00 I kwartał 2020r.
5 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Termomodernizacja obiektów na terenie Gminy Busko-Zdrój w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej
w budynkach użyteczności publicznej oraz sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Busko-Zdrój” - ETAP II”
Usługi Przetarg nieograniczony 10 000,00 I kwartał 2020r.
6 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój – ETAP II
Dostawy
Przetarg nieograniczony 800 000,00 I kwartał 2020r.
7 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn.: „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój – ETAP II” Usługi Przetarg nieograniczony 14 000,00 I kwartał 2020r.
8 Dostawa i montaż interaktywnych urządzeń edukacyjnych – rekreacja i edukacja prozdrowotna o wodzie
w ramach Projektu „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych – Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju”
Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 322 000,00 I kwartał 2020r.
9 Przebudowa ul. Rokosza wraz z budową kładki nad ul. Starkiewicza w Busku-Zdroju Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 9 542 000,00 I kwartał 2020r.
10 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Przebudowa ul. Rokosza wraz z budową kładki nad ul. Starkiewicza w Busku-Zdroju” Usługi Przetarg nieograniczony 95 000,00 I kwartał 2020r.
11 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 200 000,00 I kwartał 2020r.
12 Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 190 000,00 I kwartał 2020r.
13 Przebudowa ul. Bohaterów Warszawy nr 314146T w Busku-Zdroju Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2 164 000,00 II kwartał 2020r.
14 Przebudowa i rozbudowa ulic: Polnej, Kochanowskiego i Langiewicza w Busku-Zdroju Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 4 684 000,00 II kwartał 2020r.
15 Przebudowa skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Bohaterów Westerplatte w Busku-Zdroju Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 180 000,00 II kwartał 2020r.
16 Przebudowa ul. Waryńskiego w Busku-Zdroju polegająca na budowie miejsc postojowych Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 440 000,00 II kwartał 2020r.
17 Budowa rowu odwadniającego w rejonie ulicy Gaik w Busku-Zdroju Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2 500 000,00 II kwartał 2020r.
18 Przebudowa ul. 1-go Maja w Busku-Zdroju Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 3 230 000,00 II kwartał 2020r.
19 Remonty dróg na terenie gminy Busko-Zdrój - etap I Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 650 000,00 II kwartał 2020r.
20 Remonty dróg na terenie gminy Busko-Zdrój w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – etap I Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 400 000,00 II kwartał 2020r.
21 Zakup gazu płynnego propan do celów grzewczych w świetlicach wiejskich Dostawy Przetarg nieograniczony 160 000,00 II kwartał 2020r.
22 Udzielenie Gminie Busko-Zdrój kredytu długoterminowego na kwotę 25 mln zł Usługi Przetarg nieograniczony 10 000 000,00 II kwartał 2020r.
23 Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój w roku szkolnym 2020/2021 Usługi Przetarg nieograniczony 1 300 000,00 II kwartał 2020r.
24 Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego - Etap II w ramach zadania „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 1 275 000,00 II kwartał 2020r.
25 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych między os. T. Kościuszki a os. Pułaskiego - Etap II” w ramach zadania „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” Usługi Przetarg nieograniczony 12 750,00 II kwartał 2020r.
26 Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju w ramach projektu pn. „Utworzenie nowego produktu turystycznego (turystyka sportowa) w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego – etap II” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 5 730 000,00 II kwartał 2020r.
27 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju” w ramach projektu pn. „Utworzenie nowego produktu turystycznego (turystyka sportowa) w celu pobudzenia rozwoju gospodarczego – etap II” Usługi Przetarg nieograniczony 57 300,00 II kwartał 2020r.
28 Remonty dróg na terenie gminy Busko-Zdrój w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – etap II Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 400 000,00 III kwartał 2020r.
29 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Busko-Zdrój i jednostek organizacyjnych gminy Busko-Zdrój Usługi Przetarg nieograniczony 650 000,00 III kwartał 2020r.
30 Przebudowa istniejącego budynku mieszkalno-usługowego na budynek mieszkalny w Kołaczkowicach Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 762 000,00 III kwartał 2020r.
31 Budowa zaplecza biurowo-technicznego dla Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2 016 000,00 III kwartał 2020r.
32 Dostawa elementów małej architektury w ramach zadania pn. „Budowa Kompleksu Urządzeń Uzdrowiskowych w Zieleni Parkowej (tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, oranżeria, fontanna) w Busku-Zdroju” Dostawy Przetarg nieograniczony 1 000 000,00 III kwartał 2020r.
33 Przebudowa oraz restauracja budynku Galerii Sztuki „Zielona” w Busku-Zdroju w ramach Projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko- Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2 960 000,00 IV kwartał 2020r.
34 Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Przebudowa oraz restauracja budynku Galerii Sztuki „Zielona” w Busku-Zdroju w ramach Projektu „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko- Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” Usługi Przetarg nieograniczony 29 600,00 IV kwartał 2020r.
35 Rozbudowa ul. Partyzantów nr 314150T oraz przebudowa i rozbudowa ul. Grotta nr 314148T w Busku-Zdroju Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 11 000 000,00 IV kwartał 2020r.
36 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych Usługi Przetarg nieograniczony 3 264 000,00 IV kwartał 2020r.

Busko-Zdrój, 23.01.2020 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].