Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko - Zdrój, dn. 11.02.2020r.

Znak: RSID.7011.1.1.2019.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko - Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej architektonicznej, budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz w sektorze mieszkaniowym".

I. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1.1. Opracowanie audytu energetycznego, który winien wskazywać na konieczne do wykonania roboty termomodernizacyjne w obrębie obiektu i dotyczyć przyszłych przedsięwzięć z zakresu głębokiej termomodernizacji budynku, w tym zmiany wyposażenia obiektu w urządzenia o najwyższych, uzasadnionych ekonomicznie standardach efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z termomodernizacją obiektu, w szczególności:

- ocieplenie obiektu
- wymiana lub renowacja okien,
- wymiana drzwi zewnętrznych,
- przebudowa instalacji wentylacji
- wykonanie instalacji klimatyzacji
- zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach (energia cieplna, oświetlenie, przygotowanie c.w.u.),
- zastosowanie odnawialnych źródeł energii (instalacja fotowoltaiczna)

Zadaniem audytu ma być określenie parametrów technicznych, ekonomicznych i efektu ekologicznego oraz podanie wartości wskaźników rezultatu, m.in. ilości zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu termomodernizacyjnego. Budynek Urzędu Miasta i Gminy przewidziany jest do termomodernizacji - przedmiotowy audyt stanowić będzie równocześnie założenie do projektu budowlanego w zakresie termomodernizacji budynku. Budynek składa się z piwnic, parteru, 3 pięter. Powierzchnia całkowita budynku: ok. 2 600 m2.

Budynek zlokalizowany jest w zabytkowym układzie urbanistycznym miasta Busko-Zdrój wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A. 14 Województwa Świętokrzyskiego w dniu 27.03.2003r. objętym ochroną konserwatorską.

UWAGA!

Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu Inwentaryzacji wraz z ekspertyza stanu technicznego budynku. Od czasu wykonania przedmiotowej inwentaryzacji uległ zmianie system ogrzewania budynku. Została zlikwidowana kotłownia gazowa - wykonano do budynku przyłącze ciepłownicze.

Zamawiający w dniu zawarcia umowy przekaże Wykonawcy inwentaryzację obiektu w 1 egz. wersji papierowej.

1.2. Uzyskanie na własny koszt mapy do celów projektowych, jeżeli taka jest wymagana do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju;

1.3.Opracowanie dokumentacji projektowej architektonicznej, budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dla budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. A.Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój;

1.4. Dokumentacja techniczna dotycząca termomodernizacji obiektu powinna zawierać wszystkie roboty przedstawione w opracowanym audycie energetycznym;

1.5. Opracowanie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich;

1.6. Opracowanie specyfikacji technicznej ogólnej wykonania i odbioru robót;

1.7. Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju.

1.8. Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].
Załącznik nr 3 - oświadczenie [ pdf ].

Pytania z odpowiedziami ( w postaci plików do pobrania ):

Informacja dla wykonawców nr 1 [ pdf ] (2020.02.18).
Załącznik 2 - zmiana [ pdf ].
Informacja dla wykonawców nr 2 [ pdf ] (2020.02.19).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].