Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dnia 16.03.2020 r.

RSID.7013.19.24.8.2017.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro

Gmina Busko-Zdrój w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016r.,

z a p r a s z a

do złożenia oferty cenowej na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych, w ramach realizowanego projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego materiałów promocyjnych dla Projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - umowa RPSW.03.01.00-26-0011/17-00.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - szczegółowy opis [ pdf ].
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 3 - wzór umowy pdf ] [ pdf ] - wzór umowy po modyfikacji (2020.03.24).
Załącznik nr 4 - księga identyfikacji wizualnej [ pdf ].
Załącznik nr 5 - karta wizualizacji [ pdf ].

Informacja dla oferentów [ pdf ].

Informacja dla oferentów [ pdf ] (2020.03.25).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Zawiadomienie o poprawieniu omyłki pdf ] (2020.04.01), [ pdf ] (2020.04.02).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].