Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Informacje o przetargu

  • numer postępowania: RSID.271.12.2020.ZP
  • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
  • krótki opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa ulicy Rokosza w Busku-Zdroju na odcinku od ul. Starkiewicza do al. Kasztanowej wraz z budową kładki pieszo-rowerowej nad ul. Starkiewicza w Busku-Zdroju w ramach projektu pn. „Rozwój społeczno - gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko - Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”
  • data ogłoszenia: 30.04.2020 r.
  • termin składania ofert: 20.05.2020 r. godz. 10:00, 03.06.2020 r. godz. 10:00
  • miejsce składania ofert: w siedzibie zamawiającego pok. nr 3 Biuro Obsługi Interesanta.
  • Sesja z otwarcia ofert: dostępna online na stronie http://stream.umig.busko.pl/ w dniu 20.05.2020 r., 03.06.2020 r. godz. 10:15 (w związku z wprowadzeniem stanu epidemii nie ma możliwości osobistego uczestnictwa w otwarciu ofert). 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (2020.05.14).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym [ pdf ].
SIWZ [ pdf ].
Załącznik 1 [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 1a [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 1b [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 2 [ pdf ] [ docx ].
Załącznik 3 [ pdf ] [ docx ].
Załącznik 4 [ pdf ] [ docx ].
Załącznik 5 [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 6 [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 7 [ pdf ].
Załącznik 8 [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 9 [ zip ].
Załącznik 10 [ zip ].
Załącznik 11 [ pdf ] [ doc ].

Zebrania:

Brak informacji na temat zebrań w sprawie przetargu.

Pytania z odpowiedziami ( w postaci plików do pobrania ):

Informacja dla wykonawców nr 1 [ pdf ] (2020.05.12).
Przedmiar [ pdf ] [ xls ].

Informacja dla wykonawców nr 2 [ pdf ] Zmiana terminu (2020.05.14).

Informacja dla wykonawców nr 3 [ pdf ] (2020.05.21).
PZT Rokosza [ pdf ].

Odwołania i rozstrzygnięcia ( w postaci plików do pobrania ):

Brak protestów w sprawie przetargu.

Informacje o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:

Brak wykonawców, których oferty zostały odrzucone.

Informacje o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania:

Brak wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania.