Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dnia 06.07.2020 r.

Znak: RSID.7011.4.2020 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro

Gmina Busko-Zdrój w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016 r. oraz przy uwzględnieniu zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374), zaprasza do złożenia oferty cenowej na: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Busko-Zdrój – Siesławice, Mikułowice ”

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Busko-Zdrój – Siesławice, Mikułowice ”. a w tym:

  1. Przebudowa dr. gminnej nr 314028T dz. 391/2 obr. 32 w m. Siesławice gm. Busko-Zdrój polegająca na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego.
  2. Przebudowa dr. gminnej nr dz. 380/5, 389 obr. 32 w m. Siesławice gm. Busko-Zdrój polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego.
  3. Przebudowa drogi gminnej nr dz. 424 obr. 32 w m. Siesławice gm. Busko-Zdrój polegająca na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego dł. ok 80m.
  4. Przebudowa dr. powiatowej nr 0084T dz. 423/3 obr. 32 w m. Siesławice gm. Busko-Zdrój polegająca na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego dł. ok 85m.
  5. Przebudowa dr. gminnej nr dz. 745 obr. 32 w m. Mikułowice gm. Busko-Zdrój polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego dł. ok 180m.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - wykaz wykonanych usług projektowych [ pdf ].
Załącznik nr 3 - wzór umowy [ pdf ].
Załącznik nr 4 - załączniki graficzne [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ]. (2020.07.24)