Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dn. 28.08.2020r. 

RSID.7013.9.1.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej: „Wykonanie robót budowlanych polegających na zamurowaniu otworów miedzy słupami betonowymi konstrukcyjnymi w ścianach zewnętrznych budynku technicznego zlokalizowanego na dz. nr ewid. 91/3 obr. 13 przy ul. Rokosza w Busku-Zdroju” w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa zaplecza biurowo-technicznego dla Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju”.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 Projekt budowlano-wykonawczy [ pdf ].
Załącznik nr 2 Przedmiar robót [ pdf ].
Załącznik nr 3 Decyzja o pozwoleniu na budowę Nr 170/20 z dnia 29.05.2020r. [ pdf ].
Załącznik nr 4 Formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 5 Wykaz osób [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 6 Wzór umowy [ pdf ].
Załącznik nr 7 Oświadczenie [ pdf ] [ doc ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].