Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dnia 18.01.2021r.

Znak: GKNR.0630.1.2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko–Zdrój zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Aktualizację Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój”.

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.) oraz zgodnie z procedurą udzielania zamówień o wartości mniejszej od kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1) Ustawy prawo zamówień publicznych, przyjętej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój Nr 16/2021 z dnia 15 stycznia 2021r.

Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 29.01.2021r. do godz. 15: 00 (wiążąca jest data wpływu)

W formie pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Urząd Miasta i Gminy w Busku – Zdroju, ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko–Zdrój, Biuro Obsługi Interesanta, z dopiskiem: „Oferta na opracowanie aktualizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Busko-Zdrój”- nie otwierać przed 29.01.2021 godz. 15:00”.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 3 - Wzór umowy [ pdf ] [ docx ].

Informacja dla wykonawców nr 1 [ pdf ] (2021.01.22).
Informacja dla wykonawców nr 2 [ pdf ] (2021.01.26).

Unieważnienie postępowania pdf ].