Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Informacje o postępowaniu

  • numer postępowania: RSID.271.18.2021.ZP
  • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
  • krótki opis przedmiotu zamówienia: Rozbudowa ul. Partyzantów nr 314150T oraz przebudowa i rozbudowa ul. Grotta nr 314148T w Busku-Zdroju
  • data ogłoszenia: 2021.08.17
  • termin składania ofert: 2021.09.08 godz. 09:00 2021.09.15 godz. 09:00 2021.09.21 godz. 09:00
  • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
  • otwarcie ofert: 2021.09.08 godz. 11:00 2021.09.15 godz. 11:00 2021.09.21 godz. 11:00

Informacja o kwocie, jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2021-09-21 09:19).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2021-09-21)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2021-10-13).

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu [ pdf ].
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (2021-09-06).
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (2021-09-10).
SWZ [ pdf ].
Załącznik 1 [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 1a [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 2 [ pdf ].
Załącznik 3 [ pdf ] [ docx ].
Załącznik 3a [ pdf ] [ docx ].
Załącznik 4 [ pdf ] [ docx ].
Załącznik 4a [ pdf ] [ docx ].
Załącznik 5 [ pdf ]  [ docx ].
Załącznik 6 [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 7 [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 8 [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 9 [ pdf ] [ doc ].
Załącznik 10 [ zip ].
Załącznik 11 zip ] [ zip ] (2021.09.10).

Zebrania:

Brak.

Pytania z odpowiedziami ( w postaci plików do pobrania ):

Informacja dla Wykonawców nr 1 [ pdf ] (2021-09-02).

Informacja dla Wykonawców nr 2 [ pdf ] (2021-09-06).

Informacja dla Wykonawców nr 3 [ pdf ] (2021-09-10).
Załącznik 10 - uzupełnienie [ zip ].

Informacja dla Wykonawców nr 4 [ pdf ] (2021-09-14).

Informacja dla Wykonawców nr 5 [ pdf ] (2021-09-14).
Przedmiar [ pdf ].

Odwołania i rozstrzygnięcia ( w postaci plików do pobrania ):

Brak.