Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój dn. 12.05.2022 r.

Znak: OA.271.6.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia" dotyczącego realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Opis przedmiotu zamówienia:

Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina" w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju zgodnie z zakresem oraz formularzem stanowiącym obowiązujący na dzień wykonywania audytu załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina zakończonego raportem, opublikowanego na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa pod adresem https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie [ pdf ].

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy [ pdf ] [ docx ].
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadaniu niezbędnego do wykonania zamówienia potencjału technicznego i osobowego [ pdf ] [ docx ].
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wykonaniu w okresie 3 lat poprzedzających złożenie oferty minimum 1 diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach programu Cyfrowa Gmina oraz zrealizowania co najmniej 3 audytów bezpieczeństwa w jednostkach administracji publicznej o podobnym zakresie [ pdf ] [ docx ].
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu [ pdf ] [ docx ].
Załącznik nr 5 - Wzór umowy [ pdf ] [ docx ].
Załącznik nr 6 - Formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa [ pdf ] [ xlsx ].
Załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna RODO [ pdf ].

Pytania z odpowiedziami ( w postaci plików do pobrania ):

Informacja dla Wykonawców nr 1 [ pdf ] (2022.05.20).