Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Postępowanie: Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Busko-Zdrój w roku szkolnym 2022/2023 na podstawie zakupu biletów miesięcznych.

Informacje o postępowaniu

  • numer postępowania: RSID.271.17.2022
  • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
  • krótki opis przedmiotu zamówienia: Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Busko-Zdrój w roku szkolnym 2022/2023 na podstawie zakupu biletów miesięcznych
  • data ogłoszenia: 2022.07.01
  • termin składania ofert: 2022.07.12 do godz. 9:00  2022.07.15 do godz. 9:00
  • miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
  • otwarcie ofert: 2022.07.12 o godz. 11:00   2022.07.15 o godz. 11:00 

Informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2022-07-15 09:40)

Informacja z otwarcia ofert pdf ]. (2022-07-15)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2022-08-02).

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu [ pdf ]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (2022.07.11)

SWZ [ pdf ]
Załącznik 1 [ pdf ]
Załącznik 2 [ pdf ] [ doc ]
Załącznik 3 [ pdf ] [ docx ]
Załącznik 3a [ pdf ] [ docx ]
Załącznik 4 [ pdf ] [ docx ]
Załącznik 4a [ pdf ] [ docx ]
Załącznik 5 [ pdf ] [ docx ]
Załącznik 6 [ pdf ] [ doc ]
Załącznik 7 [ pdf ]
Załącznik 8 [ pdf ]

Zebrania:

Brak.

Pytania z odpowiedziami ( w postaci plików do pobrania ):

Informacja dla Wykonawców nr 1 [ pdf ] (2022.07.11)

Odwołania i rozstrzygnięcia ( w postaci plików do pobrania ):

Brak.