Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój dnia 16.08.2022r.

Znak: RSID.7013.14.1.2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zamówienie o wartości do 130 000 zł netto

Gmina Busko–Zdrój pełniąca funkcję „Lidera” w ramach Porozumienia z dnia 30.03.2022r o współdziałaniu samorządów w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 15 stycznia 2021r zaprasza do złożenia oferty cenowej.

1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są następujące usługi projektowe:

Zadanie nr 1:

1.1 Opracowanie graficzne przebiegu szlaku rowerowego SPA VELO przewidzianego do uruchomienia w ramach zadania Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru uzdrowiskowego na trasie SPA VELO w ramach projektu OSI Świętokrzyskie Uzdrowiska,

Zadanie nr 2:

1.2 Opracowanie wielowariantowej koncepcji projektowej a następnie sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu Funkcjonalno–Użytkowego (Dz. U. 2013.1129 ze zmianami) dla następujących odcinków tras ścieżek rowerowych:

 • odcinek nr 1: na terenie Gminy Pińczów łączący projektowaną ścieżkę rowerową na terenie sołectwa Grochowiska z istniejącą ścieżką rowerową relacji Busko-Zdrój – Wełecz – Kameduły na terenie Gminy Busko-Zdrój, o orientacyjnej długości około 9,0km.
 • odcinek nr 2: połączenie szlaków rowerowych między Gminą Busko-Zdrój a Gminą Wiślica o orientacyjnej długości około 14,0km.

Zadanie nr 3:

1.3 Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na realizację szlaku rowerowego SPA VELO dla potrzeb wykonania SWZ dla zamówienia na roboty budowlane realizowanego w trybie:

• „wybuduj” – dla odcinków posiadających dokumentację projektową oraz decyzje ZRID, pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót;

Na terenie Gminy Busko-Zdrój:

 • ścieżka rowerowa w ulicy Langiewicza w Busku-Zdroju na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 973 (ulica Dmowskiego) do skrzyżowania z ul. Bohaterów Warszawy,
 • ścieżka rowerowa w ulicy Bohaterów Warszawy i Partyzantów w Busku-Zdroju na odcinku od skrzyżowania z ul. Langiewicza do skrzyżowania z ul. Grotta,
 • ścieżka rowerowa w ulicy Polnej w Busku Zdroju,
 • ścieżka rowerowa w ulicy Waryńskiego w Busku-Zdroju na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 973 (ulica Dmowskiego) do skrzyżowania z ul. Rokosza,
 • ścieżka rowerowa w ulicy Starkiewicza w Busku-Zdroju,
 • ścieżka rowerowa w ulicy Rehabilitacyjnej w Busku Zdroju,
 • ścieżka rowerowa w ulicy 1-go Maja w Busku Zdroju,
 • ścieżka rowerowa w ulicy Grotta w Busku Zdroju, na odcinku od skrzyżowania z ul. Parkową do skrzyżowania z ul. Starkiewicza,
 • ścieżka rowerowa w ulicy Świętokrzyskiej i Strażackiej w miejscowości Zbludowice,
 • ścieżka rowerowa łącząca gminy uzdrowiskowe Busko - Zdrój i Solec - Zdrój w celu utworzenia edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko - Zdrój i Solec – Zdrój”,
 • ścieżka rowerowa w miejscowości Siesławice na odcinku od ul. Wrzosowej w Busku Zdroju do drogi wojewódzkiej 767 Busko-Zdrój-Pińczów oraz na odcinku od drogi wojewódzkiej 767 Busko-Zdrój-Pińczów (ul. Bohaterów Warszawy) do istniejącej ścieżki Busko-Wełecz-Kameduły.

Na terenie Gminy Kazimierza Wielka:

 • ścieżka rowerowa na trasie wokół zbiornika retencyjnego w miejscowościach Słonowice, Donosy i Kazimierza Wielka na terenie gminy Kazimierza Wielka.

• zaprojektuj i wybuduj – dla odcinków, dla których przygotowany zostanie PFU;

1.4. Dokonanie podziału przedmiotu zamówienia na poszczególnych partnerów oraz na etapy realizacji, uwzględniające stan gotowości realizacyjnej, koszty inwestycji oraz warunki techniczne i technologiczne realizacji robót budowlanych.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - projekt umowy [ pdf ].
Załącznik nr 3 - schemat tras rowerowych OSI [ pdf ].
Załącznik nr 4 - trasa ścieżki Pińczów-Busko [ pdf ].

Informacja o unieważnieniu postępowania pdf ] (2022-08-31).