Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Budżet

Uchwala Nr 7/I/2014
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 28 stycznia 2014 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok [ pdf ].

Uchwała Nr XXXIV/425/2013
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 30 grudnia 2013 r.
W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok. [ pdf ].

Uchwała Nr 99/II/2013
VIII Sktad u Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 2 grudnia 2013 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok [ pdf ].

Uchwala Nr 98/II//2013
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 2 grudnia 2013 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Busko- Zdrój na 2014 rok [ pdf ].

ZARZĄDZENIE 127/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Busko-Zdrój na 2014 rok [ pdf ].

 

Uchwala Nr 73/II/2013
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 6 sierpnia 2013 r.

w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Busko-Zdrój [ pdf ].

Uchwała Nr7/I/2013
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 1 lutego 2013 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

UCHWAŁA NR XXIII/304/2012
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko – Zdrój na 2013 rok [ pdf ].

Uchwala Nr 114/II//2012
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 28 listopada 2012 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Busko- Zdrój na 2013 rok [ pdf ].

Uchwała Nr 116/II/2012
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 28 listopada 2012 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Busko-Zdrój na 2013 rok [ pdf ].

Zarządzenie Nr 156 /2012
z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Busko-Zdrój na 2013 rok [ pdf ].

Uchwała Nr 42 /2012
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 16 maja 2012 r.

w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Busko-Zdrój [ pdf ].

UCHWAŁA NR XIII/159/2011
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok [ pdf ].

UCHWAŁA NR XIII/158/2011 RADY MIEJSKIEJ
W BUSKU-ZDROJU
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2012 - 2025 [ pdf ].

Uchwała Nr 3/2012
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 24 stycznia 2012 roku

W sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Busko-Zdrój
na 2012 rok [ pdf ].

Uchwala Nr 2/2012 III
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 24 stycznia 2012 roku

W sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Zarządzenie nr 137/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 15 listopada 2011 roku

W sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Zarządzenie nr 136/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 15 listopada 2011 roku

W sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok [ pdf ].

Uchwała Nr 117/2011
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 16 grudnia 2011 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok [ pdf ].

Uchwala Nr 118/2011
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 16 grudnia 2011 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok [ pdf ].

 Uchwala Nr 119/2011
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 16 grudnia 2011 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2025 [ pdf ].

 

Uchwała Nr 43 /2011
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 26 kwietnia 2011 r.

w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Busko-Zdrój [pdf]

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok [pdf]

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2011-2025  [pdf]

  Uchwała Nr 16/2011
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 17 marca 2011 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Uchwała Nr 17/2011
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 17 marca 2011 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok [ pdf ].

Zarządzenie nr 113/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 15 listopada 2010 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].
 
Uchwala Nr 93/2010
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 8 grudnia 2010 roku
 
w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2011 - 2025  [ pdf ].
   
Zarządzenie nr 112/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

z dnia 15 listopada 2010 roku

  w prawie projektu uchwały budżetowej Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok [ pdf ].

Uchwała Nr 91/2010
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 7 grudnia 2010 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok [ pdf ].

Uchwała Nr 92 2010
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 7 grudnia 2010 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok [ pdf ].

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2010 rok [pdf].

Budżet MiG Busko-Zdrój 2010  [ pdf]. 

Uchwała 22/2010 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 marca 2010 roku [ pdf ].

Uchwała 60/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 czerwca 2010 roku [ pdf ].

Uchwała 61/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 lipca 2010 roku [ pdf ].

Zestawienie – pożyczki, kredyty, obligacje, poręczenia [ pdf ].

Projekt budżetu na 2010 rok [ pdf ].

Uchwała Nr 73/2009
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 listopada 2009 roku [ pdf ].

 

Uchwała Nr 72/2009
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 301istopada 2009 roku [ pdf ].

 

Uchwała Nr 71/ 2009
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 istopada 2009 roku [ pdf ].

Projekt budżetu na 2009 rok [ pdf ].

Budżet MiG Busko-Zdrój 2009  [ pdf ].

Uchwała Nr 45/2009
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 września 2009 r. 
[ pdf ].
 
Uchwała nr 89/2008
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2008 r.

W sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2009 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego [ pdf ].

Uchwała nr 88/2008
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2008 r.

W sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy Busko-Zdrój na 2009 r. [ pdf ].

Uchwała nr 87/2008
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2008 r.

W sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Busko-Zdrój na 2009 rok. [ pdf ].