Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Budżet

Zarządzenie nr 137/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 15 listopada 2011 roku

W sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Zarządzenie nr 136/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 15 listopada 2011 roku

W sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok [ pdf ].

Uchwała Nr 117/2011
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 16 grudnia 2011 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok [ pdf ].

Uchwala Nr 118/2011
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 16 grudnia 2011 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Busko-Zdrój na 2012 rok [ pdf ].

 Uchwala Nr 119/2011
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 16 grudnia 2011 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2025 [ pdf ].

 

Uchwała Nr 43 /2011
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 26 kwietnia 2011 r.

w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Busko-Zdrój [pdf]

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok [pdf]

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2011-2025  [pdf]

  Uchwała Nr 16/2011
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 17 marca 2011 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Uchwała Nr 17/2011
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 17 marca 2011 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok [ pdf ].

Zarządzenie nr 113/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 15 listopada 2010 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].
 
Uchwala Nr 93/2010
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 8 grudnia 2010 roku
 
w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Miasta i Gminy Busko-Zdrój w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2011 - 2025  [ pdf ].
   
Zarządzenie nr 112/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

z dnia 15 listopada 2010 roku

  w prawie projektu uchwały budżetowej Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok [ pdf ].

Uchwała Nr 91/2010
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 7 grudnia 2010 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok [ pdf ].

Uchwała Nr 92 2010
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 7 grudnia 2010 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Busko-Zdrój na 2011 rok [ pdf ].

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za 2010 rok [pdf].

Budżet MiG Busko-Zdrój 2010  [ pdf]. 

Uchwała 22/2010 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 marca 2010 roku [ pdf ].

Uchwała 60/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 czerwca 2010 roku [ pdf ].

Uchwała 61/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 1 lipca 2010 roku [ pdf ].

Zestawienie – pożyczki, kredyty, obligacje, poręczenia [ pdf ].

Projekt budżetu na 2010 rok [ pdf ].

Uchwała Nr 73/2009
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 listopada 2009 roku [ pdf ].

 

Uchwała Nr 72/2009
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 301istopada 2009 roku [ pdf ].

 

Uchwała Nr 71/ 2009
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 30 istopada 2009 roku [ pdf ].

Projekt budżetu na 2009 rok [ pdf ].

Budżet MiG Busko-Zdrój 2009  [ pdf ].

Uchwała Nr 45/2009
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 3 września 2009 r. 
[ pdf ].
 
Uchwała nr 89/2008
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2008 r.

W sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2009 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego [ pdf ].

Uchwała nr 88/2008
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2008 r.

W sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu dołączonej do projektu uchwały budżetowej Gminy Busko-Zdrój na 2009 r. [ pdf ].

Uchwała nr 87/2008
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 15 grudnia 2008 r.

W sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Busko-Zdrój na 2009 rok. [ pdf ].

 

Uchwała Nr 16/2009
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 kwietnia 2009r.

W sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2008 rok [ pdf ]. 

Budżet MiG Busko 2008  [ pdf ].

Informacja z wykonania budżetu Gminy Busko-Zdrój za I półrocze 2008 roku.  [pdf ]

 

Uchwała nr 36/2008
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 29 maja 2008 r.

W sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczek przez Gminę Busko - Zdrój [ pdf ].

Uchwała nr 2/2008
III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 marca 2008 r.

W sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Busko-Zdrój [ pdf ].

 

Budżet MiG Busko 2000 [ pdf ]

Sprawozdanie z wykonania Budżetu MiG Busko za 2000 [ pdf ]

Budżet MiG Busko 2001 [ pdf ]

Sprawozdanie z wykonania Budżetu MiG Busko za 2001 [ pdf ]