Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Wieloletnia prognoza finansowa

UCHWAŁA NR XXXIV/424/2013
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2014-2030 [ pdf ].

Uchwala Nr 8/I/2014 VIII
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 28 stycznia 2014 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Uchwała Nr 100/II/2013
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 2 grudnia 2013 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014- 2030 Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

ZARZĄDZENIE 128/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Znak:FB. 301.22.2013

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ
z dnia 27 sierpnia 2013 roku

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Busko - Zdrój za pierwsze półrocze 2013 roku [ pdf ].

Uchwała Nr 6/I/2013
VII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 1 lutego 2013 roku

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Busko-Zdrój na 2013 rok [ pdf ].

UCHWAŁA NR XXIII/303/2012
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko – Zdrój na lata 2013 – 2030 [ pdf ].

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2013-2030 [ pdf ].

Uchwała Nr 115/II/2012

VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2030 Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Zarządzenie Nr 155 /2012
z dnia 15 listopada 2012 r.

W sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Znak:FB. 301.1.2012

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Busko - Zdrój za pierwsze półrocze 2012 roku [ pdf ].