Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Pok.2

Dowód osobisty

Wniosek o wydanie dowodu osobistego [ pdf ].
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego [ pdf ].
Wniosek o przyjazd pracownika umig w celu złożenia wniosku o dowód osobisty [ pdf ].

Zameldowanie

Wniosek o wymeldowanie w trybie administracyjnym [ pdf ].
Zgłoszenie pobytu czasowego [ pdf ].
Zgłoszenie pobytu stałego [ pdf ].
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego [ pdf ].
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego [ pdf ].
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej polskiej [ pdf ].
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy [ pdf ].
Upoważnienie do zameldowania [ pdf ].

Ewidencji ludności

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie [ pdf ] - RUS,  [ pdf ] - UKR.
Wniosek o nadanie numeru PESEL pdf ].
Pełnomocnictwo do pobrania zaświadczenia z rejestru mieszkańców [ pdf ].
Zaświadczenie o zameldowaniu [ pdf ].

Udostępnienie danych

Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym [ pdf ].
Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL [ pdf ].
Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych [ pdf ].

Wybory

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców [ pdf ].
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych [ pdf ].
Wniosek o dopisanie do stałego rejestru wyborców [ pdf ].
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa [ pdf ].
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania [ pdf ].
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa [ pdf ].

Działalność gospodarcza

Oświadczenie o powołaniu zarządcy sukcesyjnego [ pdf ].
Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1 [ pdf ].
Formularz CEIDG-1 [ pdf ].
Załącznik CEIDG-MW [ pdf ].
Załącznik CEIDG-RD [ pdf ].
Załącznik CEIDG-RB [ pdf ].
Załącznik CEIDG-SC [ pdf ].
Załącznik CEIDG-PN [ pdf ].
Załącznik CEIDG-POPR [ pdf ].
Załącznik CEIDG-ZS [ pdf ].
Pełnomocnictwo do wprowadzenia z mian w CEiDG [ pdf ].

Pok. 21b

Sprzedaży napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych [ pdf ].
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojow alkoholowych [ pdf ].
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojow alkoholowych [ pdf ].

Licencje TAXI

Wniosek o dostosowanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką do zmian ustawowych [ pdf ].
Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką [ pdf ].
Wniosek o dokonanie zmiany licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką [ pdf ].
Informacja o zrzeczenie się licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką [ pdf ].
Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką [ pdf ].