Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Ogólny stan mienia komunalnego na 10 listopada 2009 r. wynosi: 786 ha 4760 m2

w tym:

476 ha grunty stanowiące własność ( zasób nieruchomości)
61 ha grunty oddane w użytkowanie wieczyste
249 ha grunty pozostające w posiadaniu
8904 m2 grunty w użytkowaniu wieczystym gminy

Stan mienia komunalnego opracowano na podstawie zestawień zbiorczych z ewidencji gruntów i budynków prowadzonych przez Starostę Buskiego.  

W okresie sprawozdawczym stan mienia komunalnego zwiększył się o: 74 działki o powierzchni 82797 m2  

w tym:

- w wyniku zakupu gruntu - 26 działek o powierzchni 4428 m2 na własność

w tym:

23 działki o pow. 3353 m2 nabyte w 2009 roku
3 działki o pow.1075 m2 nabyte w okresie XI-XII 2008r.

- w wyniku nabycia prawa 1 działka o powierzchni 4144 m2 użytkowania wieczystego
- w wyniku komunalizacji - 27 działek o powierzchni 64156 m2

w tym:

26 działek o pow. 64023 m2 nabyte w 2009 r.
1 działka o pow. 133 m2 nabyta w okresie XI-XII 2008r.

- w wyniku wykupu - 18 działek o powierzchni 6824 m2 nabyte w 2009 r. /pod drogi z podziału/
- w wyniku darowizny - 2 działki o pow. 3245 m2 nabyte w 2009 r. / pod drogę /  

Jednocześnie w wyniku dokonanej sprzedaży gruntów, sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zwrotu gruntu na rzecz byłych właścicieli, przeniesienia prawa własności stan mienia komunalnego zmniejszył się o:

34 działki na powierzchnię 53529 m2

tj. dokonano:

sprzedaży gruntu 5 działek o powierzchni 2619 m2

w tym:

2 działki o pow. 151 m2 sprzedaż 2009r.
3 działki o pow. 2468 m2 sprzedaż XI-XII 2009r.

sprzedaży użytk. wieczyst. - 12 działek o powierzchni 9850 m2 sprzedaż w 2009 r.
przekształcenia użytk wiecz. - 9 działek o powierzchni 9686 m2  

we własność 

w tym:

5 działek o pow. 2061 m2 przekształcenie w 2009 r.
4 działki o pow. 7625 m2 przekształcenie dokonane  

w okresie XI-XII 2008 r. 

zwrot gruntu na rzecz
- 4 działki o pow. 11836 m2 byłych właścicieli przeniesienie własności
- 4 działki o powierzchni 19538 m2 na rzecz spółki  

Ponadto na zmianę stanu mienia komunalnego duży wpływ ma regulacja stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa prowadzona przez Starostwo Powiatowe w myśl ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego ( Dz.U. Nr 191 poz. 1365 z 2007r.), a w szczególności działek drogowych. Nieruchomości dotychczas pozostające w grupie rejestrowej tworzącej gminny zasób nieruchomości po regulacji stanu prawnego na rzecz Skarbu Państwa przechodzą do innej grupy – do podgrupy „pozostałe grunty Skarbu Państwa”.